keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Nähtävillä oleva osayleiskaava tuhoaa Himoksen tulevaisuuden


Nähtävillä (15.1.2018 – 15.2.2018) oleva Himoksen osayleiskaava tuhoaa Himoksen rinneliiketoiminnan tulevaisuuden ja samalla koko Jämsän matkailun kehittymisen tulevaisuuden.

Olen valtuutettuna nyt tutustunut ko. voimassa olevan osayleiskaavan 2001 osa-alueen 2 muutokseen. Valtuustoon on jätetty aloite, että kaupungin ja Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n keskinäinen maanvuokrasopimuksen Himoksen kehitystä jarruttavat erimielisyydet neuvotellaan ensitilassa uudestaan.

Nyt nähtävillä oleva muutosehdotus koskee myös näitä ko. vuokrasopimuksen alueita. Muutosehdotuksen kaavaselostuksen liitteessä 10 c / sivu 191 kaupunki esittää muutoksen, millä yksi riidan aihe halutaan poistaa. Samalla tulkinta tulee koskemaan kaikkia Himoksen rinnealueita, jotka on merkitty kaavamerkillä VU-1. Linkki

Muutoksesta on Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n muistutus;
9.2 Rinnealueiden kaavamääräykset
Himosvuori Oy omistaa ja hallitsee noin 100 ha rinnealueita, joiden kaavamerkintä on VU-1. Rinnealueet on tarkoitettu kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Kaavaehdotuksen kaavamääräys ei mahdollista liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä kuten vuoden 2011 osayleiskaavan määräys, jonka mukaan ”alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten hiihtokeskuksia, laskettelurinteitä, hissejä ja matkailupalveluja sekä niihin liittyviä rakennuksia, rakennelmia ja liikennealueita varten”.

Ja Jämsän kaupungin vastine;
9.2 Rinnealueen kaavamääräys
Yleiskaavaehdotusta IV tarkistetaan kaupungin Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle vuokraamien alueiden osalta. Kaupungin omistaman maa-alueen keskeinen alue Keski-Himoksella on luovutettu Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle maanvuokrasopimuksella käytettäväksi urheilu- ja virkistyspalveluja varten (VU-1), jollaiseksi se palautetaan kaavaehdotus IV:ssa (kaavaehdotus III:ssa RM-aluetta)

Jämsän kaupungin ja Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n välisessä maanvuokrasopimuksessa 1.8.2005 (LIITE) on kaikki alueet voimassa olevan osayleiskaavan URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEITA/Rinnealueita, jonka kaavamerkki on VU-1 ja kaavamääräys;

"Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten hiihtokeskuksia, laskettelurinteitä, hissejä ja matkailupalveluja sekä niihin liittyviä rakennuksia, rakennelmia ja liikennealueita varten.”

Maanvuokrasopimuksen ehtokohdassa ”5.4 Vuokra-alueelle rakentaminen” on sovittu, että

Mikäli vuokralainen rakennuslupamenettelyä noudattaen rakentaa vuokraamalleen alueelle matkailua palvelevia rakennuksia, kuten majoitus- ja ravitsemusrakennuksia, vuosivuokraa korotetaan 7,5 % kohdan 5.3 mainitusta 50 euron hinnasta kerrosneliömetriltä.”

Valtuusto on hyväksynyt ja vahvistanut rakentamisen ja siten kaavoittamisen sekä rakentamisen hinnoittelun 30.5.2005 vuokrasopimuksen ehtokohdan 5.3 mainitulla 50 euron hinnalla kerrosneliömetriltä. (LIITE)

Nyt Jämsän kaupunki on nähtävillä olevassa kaavamuutoksessa kieltäytymässä vuokraamalleen rinnealueelle, jonka kaavamerkki on VU-1, osoittamasta rakennusoikeutta. Kaupungin vuokramaihinsa kohdistuva linjaus rikkoo keskinäistä maanvuokrasopimusta, eikä perustu mihinkään faktaan tai sopimukseen. Linjaus johtaa siihen että rinneyrittäjän Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n omistamiin mihinkään rinnealueisiin (n. 100 ha), jonka kaavamerkki on VU-1 ei voida kaavoittaa rakennusoikeutta.

Kaupungin linjaus ja kaavoitus Himoksen osayleiskaavan 2001 muutoksessa osa-alueella 2 on maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja lain vastainen. Lisäksi kaupunki yrittää kaavoituksella estää vuokrasopimusmallilla Himoksen kehittämisen, vaikka menettää em. vuokrasopimusehdon indeksiin sidotun rakennusoikeuden kauppasumman.

Valtuutettuna voin kysyä, että mitä järkeä siinä on, että laskettelurinteiden viereen ko. paikalle ei voi kaavoittaa ja kaupunki menettää omistamansa maan arvonnousun?

LIITE Jämsän kaupungin ja Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n välinen maanvuokrasopimus 1.8.2005

LIITE Valtuusto on hyväksynyt ja vahvistanut rakentamisen ja siten kaavoittamisen sekä rakentamisen hinnoittelun 30.5.2005


Ei kommentteja: