maanantai 15. tammikuuta 2018

Himoksen historia toistaa itseään


Kaksitoista (12) vuotta sitten 16.1.2006 Jämsän kaupunginvaltuusto hyväksyi salaisena neuvotellun YIT aiesopimuksen.

Valtuutettuna hallussani on ko. aiesopimuksen valtuuston päätös sopimusliitteineen käsittelyaikaisin merkinnöin (LIITE)

Valtuutettuna saamani silloisen selvityksen ja tämän aiesopimuksen mukaan kaupunki oli saamassa jatkossa kaavoitetuista tonteista aivan ensivaiheessa 3 360 000 euroa, yksikköhintaan 160 €/ rakennusoikeusneliö. Lisäksi kaupunki sitoutui myymään YIT:lle tai yhdessä sovittavalle tahoille kaikki loputkin aiesopimusalueen rakennusoikeudet myös 160 €/kem2.

Myöhemmin aiesopimuksen liitekartan alueelle tuli asemakaavassa rakennusoikeutta n. 62 000 kerrosneliömetriä, mitkä oli aiesopimuksessa kohdassa 5. ”Muut aiesopimuksen ehdot” sidottu yksinoikeudella YIT:lle ”kyseenalaisella” ehdolla:

Tämän aiesopimuksen voimassaoloaikana Jämsän kaupunki sitoutuu olemaan tekemättä liitteen 3. yleispiirteisesti rajattua eli Himoksen tulevan ydinkeskuksen aluetta koskevaa hankekehityssopimusta tai kauppaa tai vastaavaa sopimusta kolmannen osapuolen kanssa sopimatta siitä ensin YIT:n kanssa.”

Valtuutettuna saamani tiedon mukaan tämä ehto esti kaupunkia toteuttamasta Himoksen perustajan Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanssa aiemmin 1.8.2005 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisien kehittämisen ja jatkosopimuksien tekemisen sekä jo silloisen maanvuokrasopimuksen alueelle kaavoittamisen. Hiihtokeskus Himosvuori Oy riitautti kaupungin kannan ja tämä riita on kestänyt kaksitoista (12) vuotta ja jatkuu yhä, vaikka YIT:n aiesopimus on purkautunut.

Kun nyt 15.1.2018 hallitus ja myöhemmin valtuusto päättää edelleen panostaa Himoksen kylpylähankkeeseen, niin pitää muistaa, että oheisen aiesopimuksen mukaan kaupunki olisi saanut Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kehittämisvuokrasopimuksen mukaan osuutensa 62000 kerrosneliömetrin myymisestä silloisen ”Himoksen ydinkeskustan alueelta”. Himoksen ydinkeskusta on nyt muuttanut kaupungin myönteisin toimin ja kaavoituksella uuteen paikkaa ja kaupungin kannalta kylpylän sijoituspaikka voi jatkossa arvioida muutkin kuin minä valtuutettuna.

”Kaupunki haluaa olla edistämässä hankkeen aloitusta ja mahdollistaa Himosalueen kehittymisen, kaupunginjohtaja Ilkka Salminen linjaa.”

Tiedote: Kylpylähankkeen aiesopimusta uusitaan

Herää kysymys, että kohteleeko kaupunki Himosalueen kehittäjiä tasapuolisesti?


LIITE Aiesopimus / Himoksen Master Planin mukaisen ydinkeskustan toteuttaminen

Ei kommentteja: