maanantai 16. maaliskuuta 2015

Vastaehdotus - § 4 Himoshaiska


Himoksen Hiihtokeskuksen historiaa on tullut täyteen jo 30 v. Rinnekeskus on laajentunut sinä aikana Etelä-Suomen isoimmaksi ja Suomen viidenneksi suurimmaksi laskettelukeskukseksi. Tie on ollut alusta lähtien kivikkoinen. Vastavoimat ovat jyllänneet koko historian ajan. Yleensä ottaen koko Himos asia herättää paljon tunteita. Uskon, että kaikki valtuutetut ovat lukeneet Himoksen historiikin.

Nyt tässä kaupunginvaltuustossa käsitellään Himoshaiska tilan 2,2 ha ostotarjousta 1 €/m2. Haluaisin tarkentaa vielä, että käsittelemme vain ostotarjousta tässä pykälässä 4, emme mitään muuta. Ja tarkennan vielä, emme ota kantaa sopimukseen. Sen on tehty yhteisymmärryksessä Jämsän kaupungin ja Hiihtokeskus Himosvuoren välillä.

Lyhyt historia kyseisen maa-alueen rakennusoikeudelle on seuraavanlainen. Alunperin tilalla oli rakennusoikeutta. Oikeuden päätöksen perusteella tilalla oli rakennusoikeutta, mutta kaupungin virkamiehet ovat erimieltä, mitä oikeuden päätös tarkoittaa. Ihan lopputulemana on, että kaupungin virkamiehet ovat sitä mieltä, että 2,2 ha Himoshaiska tilalla ei ole rakennusoikeutta ja tämä on myös Hiihtokeskus Himosvuoren näkemys, tästä ollaan samaa mieltä. Eli ei nyt käsiteltävänä olevalla maa-alueella ei ole rakennusoikeutta.

Jämsän kaupunki on myynyt samaisesta Himoshaiska tilasta Holiday Club Resortille (HRC) hintaan 1 €/m2. Yrittäjien tasavertaisuus tulee huomioida, kun tätä asiaa päätetään.

Näemme että on Jämsän edun mukaista hyväksyä Jämsän kaupungille esitetty tarjous
- saadaan ratkaisu vihdoinkin aikaiseksi
- Jämsän kaupunki ja jämsäläiset saavat media-arvon
- annetaan positivinen signaali maailmalle
- mahdollinen kylpylätoimija tulee hyötymään myynnistä
- päästään asioissa vihdoinkin eteenpäin


Teemme yhdessä Uusi Jämsä -ryhmän ja lukuisien muiden valtuutettujen kanssa vastaehdotuksen, joka on seuraavanlainen:

Jämsän kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n esittämän tarjouksen ostaa 2,2 ha määräalan kaupungilta 1 €/m2 kauppahintaan vuokraamastaan kiinteistöstä Himoshaiska 182-430-2-79. Lisäksi lisätään sopimustekstiin "kaavan mukaan" eli lauseen loppu on "ei ole kaavan mukaan rakennusoikeutta".