keskiviikko 18. maaliskuuta 2015

Juhani Ojalan kirje valtuutetuille kokouksen 16.3. jälkeen, tiedoksi muille

Se miksi laitan tämän Blogisivulleni, on se että virkamiesten ja yrittäjän näkemyksissä on eroa. Kannattaa KAIKKIEN lukea tämä tarkkaan, niin ymmärtää, mistä on kyse. Lisäksi vastavoimat edelleenkin tekevät ikävää työtä, vaikka kaupunginvaltuuston kanta on selkeä. Nyt pitäisi jo vihdoin puhaltaa yhteen hiileen.

Nyt sinä voit sitten ihan itse päätellä, mikä on OIKEIN tai VÄÄRIN.

Ohessa valtuutetuille lähetetty posti sanasta sanaan. Olen pyynnöstä korvannut tekstistä erään nimen sanalla "kaupunki".

HUOM !!! Liitteitä en pysty tähän liittämään, kuvaruutukopioita on kirjoituksen lopussa.

Arvoisa valtuutettu

Olette tehneet meidän tarjouksesta myönteisen demokraattisen päätöksen. Päätösasia ei ollut riita-asia, eikä minkään suuremman kokonaisuuden ehto, niin kuin on annettu ymmärtää. Valtuuston 30.5.2005 § 94 päätöksen vastainen kh:n päätös 21.5.2012 § 165 oli meidän mielestä väärillä perusteilla tehty ja riidanalainen, mutta nyt sitten historiaa.

Olimme tarjouksen antajana 16.3.2015 valtuustoseminaarissa kuultavana, kiitos siitä. Tarjouksemme ei ollut voimassa olevan vuokrasopimuksen "rikkova" tarjous, vaan sopimusalueen osan lunastamiseen tehty perusteltu lunastushinnan muutostarjous.

Valtuuston esityslistassa 16.3.2015 (Liite) on, että vuokrasopimus sitoo kaupunkia ja että kaupunki sitoo myös korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO/8.4.2011). Siihenhän olitte luonnollisesti lista-aineistona tutustuneet.

Tarjoushintamme neuvotteluissa vetosimme liitteenä olevaan KHO:n päätökseen. "Kaupunki" kiisti tarjouksemme perusteella, että:

* Lunastusalueella "ei ole nyt rakennusoikeutta, eikä ole ollut koskaan".
* Kaupunki ei voi tehdä vuokrasopimuksen ehdoista poikkeavaa päätöstä.

Valtuustoseminaarissa 16.3.2015, meidän läsnä ollessa "Kaupunki" kiisti edelleen hinnan alentamisen, sekä KKO:n päätöksen näytön samoilla perusteilla.

Saamiemme tietojen mukaan valtuuston kokouksen jälkeenkin "Kaupungille" järjestettiin tilaisuus vielä kertoa perusteet, että miksi "ei ole nyt rakennusoikeutta, eikä ole ollut koskaan".

Saammeko mekin nyt viimeisen kerran palata kaupungin väitteisiin ja "Kaupungin" tulkintoihin KHO:n päätöksestä?

* Päätös koskee rakennuspaikkaa, joka on osa lunastuspäätöksen aluetta.
* KHO:n päätös nojautuu 2001 vahvistettuun Himoksen osayleiskaavaan.Kaavamääräyksen mukaan "alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja, kuten hiihtokeskuksia. laskettelurinteitä, hissejä ja matkailupalveluja sekä niihin liittyviä rakennuksia ja liikennealueita varten."
* Päätös sivu 2 / "Alueen osayleiskaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 22.9.2008 valituksen vireillä olon aikana. Osayleiskaavan muutoksessa VU-1 -kaavamerkin sisältö on muuttunut. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, pienin toimenpitein kehitettävä rinnealue. Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten laskettelurinteitä sekä hiihtoulkoilureittejä varten. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen." Tätä tosiasiaa ei kaupunki ja "Kaupunki" kiellä, etteikö kaavan sisältö olisi muuttunut.
* Hallinto-oikeus päätyy johtopäätökseen (sivu 2 - 3), että "Voimassa oleva Himoksen osayleiskaava sallii hiihtokeskustoimintaan liittyvien rakennuksien ja rakennelmien sijoittamisen VU-1 alueelle. Hakemuksen mukainen rakennus, johon tarkoitus sijoittaa laskettelutoimintaan liittyviä palveluja, on voimassa olevan osayleiskaavan mukainen. Asiaa ei voida arvioida toisin sillä perusteella, että osayleiskaavassa on osoitettu erikseen myös matkailupalvelujen alueita RM ja RM-1."

Yhteenveto;
* Valtuuston päätöksen 30.5.2005 § 25 hetkellä, kun lunastushinnasta päätettiin, sai Rinnealueelle VU-1 rakentaa rakennuksia, joihin oli tarkoitus sijoittaa laskettelutoimintaan liittyviä palveluja.
* Valtuusto hyväksyi 22.9.2008 kaavamuutoksen, joka vahvistui 21.4.2011,jonka mukaan ei saanut rakentaa aiemman kaavan tavoin.
* Me emme varautuneet "Kaupungin" tavoin esitettyyn kysymykseen ja hänen vastaukseen, että lunastusalueella "ei ole nyt rakennusoikeutta, eikä ole ollut koskaan", koska sellaista kysymystä ei olisi pitänyt tullakaan asiasta, mistä on jo HO:n vastaus valtuuston esityslistan
liiteaineistossa (Liitteet)

Lukekaa ajatuksella KHO:n päätös ja kuultovärillä ehostetut kohdat ja ihmetelkää kanssamme kaupungin kantaa.

Terveisin
Juhani Ojala
Toimitusjohtaja - Yrittäjä
+ 358 400 640 588
Hiihtokeskus Himosvuori Oy -konserni
Länsikeskuksentie 11
42100 JÄMSÄ


Ohessa keltaisella kuultovärjätyt tekstien kohdat