tiistai 10. maaliskuuta 2015

Himoshaiska - 2,2 ha ostamisen lyhyt historia, 10 vuotta

Juuri kenelläkään valtuutetulla ei ole tietoa, kuinka monimutkainen on Himoshaiskan (2,2 ha )
ostamisprosessi lyhyt historia. Maa-alue on kooltaan 100 m x 220 m eli Nalle Puhin puolen hehtaarin metsää hieman neljä kertaa suurempi. Hiihtokeskus Himosvuori oy toimitusjohtaja Juhani Ojala on koostanut Himoshaiskan ostamisprosessista lyhyen selkeän historian.

Lukekaa se rauhassa ja miettikää. Kuvitelkaa samalla, että itse olisitte ostamassa maa-aluetta ja sitä hommaa on vetkutettu jo noin 10 vuotta. Prosessi on alkanut 2005 ja nyt eletään vuotta 2015.

Esitän kysymyksen: Jos vastaavia rakennusoikeudettomia maa-alueita myydään tämän maa-alueen lähistöltä hintaan 1 €/m2, niin eikö yrittäjien tasavertaisen kohtelun nimissä ole kohtuullista myydä tämä Himoshaiskan alue samaan hintaan?

Tässä rupeaa jämsäläisenä jo hävettämään, kun vastavoimien klaani tekee kaiken tehtävänsä, ettei ratkaisua yksinkertaiseen asiaan saada aikaiseksi. Koko Etelä-Suomi nauraa meille.

Ohessa suora kopio Juhani Ojalan tekemästä koosteesta valtuustoryhmien puheenjohtajien kokoukseen 11.3.2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30.5.2005 § 25 (Liite/Maanvuokrasopimus/150307181603)
Valtuusto on hyväksynyt maanvuokrasopimuksen ja se "Vuokra-alueen lunastusoikeus ehtokohdan 5.3" mukaiset lunastushinnan ja lunastusehdot.

2.2.2007
Vuokralainen on hakenut kaupungilta "Vuokra-alueelle rakentaminen ehtokohdan 5.4" (Liite/Maanvuokrasopimus/150307181603) mukaisesti rakennuslupamenettelyllä rakennuslupaa, kun kaupunki ilmoitti neuvottelussa 25.1.2007, että maanvuokrasopimuksen alueita ei oteta alueella alkavaan (Himoskylä/Himoshaiska) asemakaavoitukseen, niin alueelle rinnepalvelujen tukirakennuksen rakentamisesta tehtiin kaupungin ohjeistamana "poikkeamislupahakemuksena".

14.1.2008 § 22 (Liite 1833/KHO:n päätös/sivu 1)
Jämsän kaupunginhallitus teki "vuoden" käsittelyn jälkeen kielteisen päätöksen poikkeamislupahakemukseen

28.3.2008.
Vuokralainen valitti kaupunginhallituksen päätöksestä ja teki ko. määräalalle ELY-keskuksen ohjeistamana poikkeamislupahakemuksen sijaan "Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen"

22.9.2008 § 37 (Liite 150307162225/KHO:n päätös/ sivu 1)
Jämsän kaupunginvaltuusto hyväksyi Himoksen osayleiskaavan muutoksen vuokra-alueella. Muutoksessa Rinnealueen, minkä kaavamerkki oli VU-1, kaavamääräys muutettiin, ettei Rinnealueelle saa rakentaa vuokrasopimuksen ehtokohdan 5.4 mukaista rakentamista (Rinnepalvelujen tukirakennus). Vuokralainen valitti valtuuston päätöksestä

8.4.2011 (Liite 1833/taltio 1004)
Korkein hallinto-oikeus kumosi Jämsän kaupunginhallituksen kielteisen 14.1.2008 § 22 päätöksen poikkeamislupahakemukseen.

8.4.2011 (Liite/150307162225/taltio 1003)
Korkein hallinto-oikeus kumosi vuokralaisen valituksen osayleiskaavan kaavamääräyksen muutoksesta.

21.4.2011
Kaupunki kuulutti Osayleiskaavan muutoksen lainvoimaiseksi.

8.5.2011
Vuokralainen ilmoittaa sähköpostilla käyttävänsä vuokrasopimuksen mukaista lunastusoikeutta ko. alueeseen, missä sillä oli Suunnitelmatarveratkaisuhakemus (28.3.2008) vireillä. (Kaupunki oli tehnyt 12.3.2010 hakemuksesta kielteisen päätöksen samoilla perusteilla, kun oli tehnyt poikkeamislupahakemukseen. Vuokralainen valitti kaupungin päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.)

17.6.2011 (Liite/150308095358)
Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumoaa vuokralaisen tekemä valituksen Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen sillä perusteella, että kaava on muuttunut. Vuokralainen ei valittanut Korkeimpaan hallintaoikeuteen.

20.06.2011 § 195
Kaupunginhallitus käsittelee ensimmäisen kerran lunastusilmoitusta, mutta siirtää päätöstä selvityksien tekemiseksi.

21.05.2012 § 165
Kaupunki teki kielteisen päätöksen lunastamisesta. Perusteluna oli, että maanvuokrasopimusta ei oltu tehty maakaaren edellyttämän Esisopimuksena, eikä sitä ollut kaupanvahvistaja vahvistanut. Esityslistassa 9.3.2015 on päätöksen 21.5.2012 perustelut
jätetty pois, mikä perustelu selviää aiemmista päätöspöytäkirjoista. (Linkki)
http://dynasty.jamsa.fi/kokous/2014684-2.HTM

1.12.2014 § 277
Kaupunginhallitus teki myönteisen päätöksen lunastamisesta vuokrasopimuksen ehdoilla. Perusteluna päätöksessä oli, että nyt kun Lemminkäinen Talo Oy:n aiesopimus on päättynyt, eikä kaupungilla ole sitoumuksia omistamallaan asemakaava-alueella, määräalan myynti asemakaava-alueen viereiseltä vuokra-alueelta on uudessa tilanteessa.

15.12.2014 § 290
Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun, koska vuokralainen on 1.12.2014 §277 päätöksen jälkeen ilmoittanut kaupungille haluavansa neuvotella uudelleen ko. lunastuksen kauppahinnasta.

12.1.2015 ja 23.1.2015 neuvotteluissa vuokralainen vetosi em. tapahtumiin ja asiakirjoihin ja uudisti tarjouksensa lunastuksen yksikköhinnasta (1 €/m2). Neuvotteluissa vuokralainen esitti lisäksi kaupungin ja golfyrittäjän lähitahon välisen kaupan 1 €/m2 samasta kaupungin omistamasta Himoshaiska 182-430-2-70 tilan määräalasta. (Liitteet/Vaihtosopimus ja tieto kauppahintarekisteristä) Lisäksi vuokralainen on neuvotteluissa kertonut, että kaavan muuttumisen jälkeen ja siitä johtuen vuokralainen ja vuokraisäntä ovat tehneet esikauppakirjan vuokra-alueiden ostamisesta 1 €/m2. (Liite/2891) Tiedoksi, että Sappeen rinneyrittäjä osti vuokralla olleen hiihtokeskuksen alueet Pälkäneen kunnalta 0.64 €/m2.

Esityslistassa 9.3.2015 on kerrottu, että "Kaupunkia sitoo myös vuokra-aluetta koskevassa asiassa Vaasan Hovioikeuden päätös (Nro 1168, 2.10.2009) sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO 8.4.2011). Vaasan hovioikeudessa ei ole vuokrasopimuksen lunastushintaa käsitelty, mutta oheisten kahdesta liitteestä (KHO 8.4.2011) selviää kaavan muuttuminen.

Vuokralainen on vaatinut, että sen esitys uudesta lunastushinnasta käsiteltäisiin Jämsän kaupunginvaltuustossa, koska vuokralainen on esittänyt valtuuston 30.5.2005 päättämään lunastushintaan muutosta. Vuokralainen on tehnyt lunastusesityksen 8.5.2011, mutta Hämeenlinnan hallinto-oikeus on tehnyt sen jälkeen 17.6.2011 kielteisen päätöksen haetusta Suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta siihen perustuen, että alueen kaava on muuttunut 21.4.2011.

Tämä asia ei ole riita-asia sen jälkeen kun kaupunginhallitus perui valtuuston 30.5.2005 päätöksen vastaisen päätöksen 15.12.2014 § 290.

Tämä on vuokralaisen perusteltu esitys.

T: J Ojala