tiistai 24. maaliskuuta 2015

Kestääkö kaupunginhallituksen perustelujen tasapuolisuuden kriteerit Himoshaiskan vuokra-alueen lunastusasian käsittelyssä?

Kaupunginhallitus on valtuustolle 16.3.2015 kahden eri vuokra-alueen lunastusesityksessään
toiminut kaupungin ehdottoman tasapuolisuuden periaatteiden vastaisesti kahden yhtiön Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n ja Himos Resort Oy:n suhteen.

Kaupunginhallitus on vain Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n Himoshaiskan määräalan kielteisessä
päätöksessään ja valtuustolle kielteisessä esityksessään edellyttänyt vuokrasopimuksen lunastusehdon yksikköhinnan pysyttämistä ennallaan alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisena, alueen muuttuneesta kaavoitustilanteesta huolimatta.

Kaupunginhallitus ei ole kuitenkaan vastaavasti edellyttänyt tai tuonut esille Himos Resort Oy:n golfkenttäalueen myönteisessä päätöksessään ja valtuustolle esityksessään mitenkään sen vuokrasopimuksen lunastusehtoja.

Kaupunginhallitus on Himos Resort Oy:n Golfalueen määräalan myönteisessä päätöksessään ja valtuustolle myönteisessä esityksessään kertonut, että kaupan kohteesta on käyty neuvotteluja Himos Resort Oy:n kanssa ja että Jämsän kaupunki ja Himos-Patalahti Golf Oy ovat allekirjoittaneet alueesta maanvuokrasopimuksen 15.6.2011. Vuokrasopimuksessa on "Vuokralaisen osto-oikeus" ehto, missä "Vuokralaisella on oikeus ostaa vuokra-alue vuokra-aikana. Vuokranantaja määrittelee kauppahinnan."

Siis vuokranantaja Jämsän kaupunki on määritellyt Himos Resort Oy:n golfalueen kaupan yksikköhinnaksi 1,11 €/maapohjan neliömetri. Vuokra-aluetta ei osta "osto-oikeuden" omistaja Himos-Patalahti Golf Oy, vaan Himos Resort Oy.

Jämsän kaupunginvaltuusto on päätöksellään 16.3.2015 § 19 kumonnut kaupunginhallituksen 09.03.2015 § 94 päätöksen ja siten toteuttanut kaupungin Himoksessa olevien vuokrasopimusalueiden yrittäjille ja vuokralaisille tasapuolista kohtelua, mitä kaupungilta edellytetäänkin.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja.

Ja alla maanvuokrasopimus.