tiistai 22. maaliskuuta 2022

Otsavuoren tuulivoimahanke

Luin ELY:n sivuilla olevan hanke tekstin ja hankekuvauksen "YVA Päätökset" kohdasta KESELY/2477/2021 linkki.

HANKE

"Otsavuoren tuulivoimahanke, Keuruu"

HANKEKUVAUS 

"Hankealue sijaitsee Häkkiskylän lähellä, noin 17 km päässä Keuruun keskustasta. Hanketoimijan kuvauksen mukaan alue on tyypiltään metsämaamaista ja alueella ei ole asutusta. Korkeuserot eivät ole huomattavat. Lähin suojelualue on Huhkojärven rantojensuojelualue noin 3,5 km päässä. Hankkeesta vastaavan mukaan tarkempi biologinen ja geologinen kartoitus vaikutuksista tullaan suorittamaan projektin aikana. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Lähin asuinrakennus on noin 1,1 km päässä lähimmästä tuulivoimalasta. Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia tai muita merkintöjä. Hankkeesta vastaavan mukaan lähimmät vapaa-ajan kaavoitukset ovat turva-alueen ulkopuolella. Tuulivoimapuistoon sijoitetaan enintään 5 kappaletta nimellisteholtaan maksimissaan 6,6 MW:n tuulivoimaloita. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on maksimissaan siten noin 33 MW. Turbiinien tarkempi nimellisteho ja sijaintipaikat tarkentuvat yksityiskohtaisen kartoituksen ja suunnittelun yhteydessä. Voimaloiden napakorkeus maksimissaan on 165 m ja roottorien siiven pituus 85 m, jolloin voimaloiden kokonaiskorkeus maanpinnasta tulee olemaan maksimissaan 250 m. Hanketoimijan ilmoituksen mukaan voimaloiden tyyppi voi muuttua yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä, jos markkinoille tulee uusia hyötysuhteeltaan parempia laitteita. Hankkeeseen tarvittava maa-aines on suunniteltu otettavan alustavasti alueella jo olevilta kunnan omistamilta maanottoalueilta. Tuulipuisto on suunniteltu alustavasti liitettäväksi Fingridin 110 kV linjaan rakentamalla uusi muuntoasema. Kaapelointi (noin 5 km) tehdään maakaapelilla olemassa olevan tiestön reunassa ojaa/piennarta pitkin. Puolustusvoimat ja Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE) ovat antaneet hyväksyvän lausunnon. Hankkeesta vastaavan mukaan Fintraffic Lennonvarmistus Oy karttatiedoston mukaan turbiinit eivät aiheuta ongelmia lentoliikenteelle."

Sitten tutkin karttaa ja löysin hankkeessa mainitun Otsavuoren kartasta Jämsän puolelta, Keuruun ja Jämsän rajalta karttalinkki.

Jatkoin tutkimuksiani ja hankkeen sivuilta löytyi kartta. Ihmettelin, miksi esitetyllä kartalla ei ole Otsavuorta?

Hankkeen sivuilla olevan kartan mukaan kaavailtu tuulivoimapuisto sijaitseekin Riihimäellä (alla kuvaruutukopio). Kyseinen paikka on Otsavuoresta lähes 7 km luoteeseen. Alue on Häkkiskylän ja Roosinpohjan välisen tien eteläpuolella (alla kuvaruutukopio). 

Jäin tuumimaan, miksi hankkeessa on mainittu sijainniksi Otsavuori Jämsän puolella ja oikeasti hanke sijaitsee Riihimäellä Keuruulla, siis aivan eri paikassa. Miksi näin?

Jos Jämsään halutaan tuulivoimaa, niin Otsavuori olisi hyvä paikka sille sen syrjäisyytensä vuoksi.


Hanke ja hankekuvaus ELY:n sivulla

Hankealueen kartta, voimaloiden paikat punainen +

Otsavuoren ja Riihimäen sijainti kartalla

1 kommentti:

Myllis kirjoitti...

Otsavuori on ollut alkuperäisen puiston suunnittelualue, mutta Puolustusvoimat eivät hyväksyneet sijaintia.