keskiviikko 16. maaliskuuta 2022

Ei vielä Mankala-asennossa

Kauppalehdessä kirjoitetaan seuraavasti 16.3.2022.

Alleviivaan sen oleelliset lauseet tekstistä.

"Vuoden takaisen tilinpäätöksen mukaan Fennovoima on upottanut laitostyömaalleen noin 1,4 miljardia euroa."

"Tilinpäätösaineiston mukaan yhtiöllä on pitkäaikaista velkaa reilut miljardi euroa. Velan luonnetta ei ole eritelty. Esimerkiksi sitä, keneltä sitä on otettu, ei ole avattu."

"Fennovoimasta omistaa 66 prosenttia Voimaosakeyhtiö SF (VSF). Loput omistaa Rosatomin omistama RAOS Voima."

"VSF:n omistajajoukossa on paljon esimerkiksi kuntataustaisia energiayhtiötä."

"Fennovoima on kaavailtu Mankala-yhtiöksi. Tämän pitäisi tarkoittaa, että osakkaat saavat sähköä omakustannushintaan. Vastaavasti kolikon toiselta puolelta löytyy vastuuperiaate - osakkaat vastaavat kaikista yhtiön vastuista, kuten lainoista."

No tarkistetaan vielä Wikipediasta, mitä mankala-yhtiö, siis mankala-periaate tarkoittaa. Samalla alleviivaan oleelliset kohdat.

"Mankala-periaate on toimintatapa, jossa usea yhtiö yhdessä perustaa voittoa tuottamattoman osakeyhtiön yhteistä tarkoitusta varten. Malli on käytössä erityisesti energia-alalla, jossa on useita Mankala-yhtiöitä, joita on perustettu yhden tai useamman voimalaitoksen rakentamista ja operointia varten. Osakeyhtiön osakkaat rahoittavat laitoksen rakentamisen ja ylläpidon ja vastavuoroisesti ne saavat rakennetusta laitoksesta sähköä omakustannushintaan."

"Mankala-yhtiöt ovat osakeyhtiöitä ja osakkaiden vastuu määräytyy osakeyhtiölain mukaisesti. Mankala-yhtiön omistajat sopivat osakassopimuksessa vastaavansa voimayhtiölle yhtiön energian tuotannon aiheuttamista yhtiön normaaleista kustannuksista, kuten esimerkiksi käyttö- ja huoltokustannuksista, veroista, vakuutuksista, lainoista ja polttoainekustannuksista omistuksensa suhteessa."

Siis kerrataan vielä, että Jämsän Aluelämpö Oy on hankkeen "osakas" 3,2 M€ (2 MW) edestä. Jämsän Aluelämpö Oy on SF Kaukolämpövoima Oy:n osakas ja tämä on taas Voimaosakeyhtiö SF osakas. Asiat selvinnevät Voimaosakeyhtiö SF Oy:n nettisivulta.  Ja Jämsän kaupunki omistaa 100 % Jämsän Aluelämpö Oy:stä.

Ei kommentteja: