tiistai 27. maaliskuuta 2018

Äijä ihraantuu

Tutkailin henkilöstöraporttia 2017.

Henkilöstön määrä on laskenut 978 -966 eli 12 henkilöä.

"Henkilöstökertomuksen taulukoissa ja kaavioissa henkilöstön määrää kuvaavien lukujen tarkasteluajan- jakso on 31.12. Henkilöstömäärää kuvaavat luvut ovat siis vain vuoden viimeisen päivän tilanteesta. Ne ovat kuitenkin vertailukelpoisia edellisten vuosien lukuihin, jotka ovat myös vuoden viimeisen päivän lukuja."Henkilötyövuodet ovat taas lisääntyneet vuoden aikana 916,84 - 922,70 eli 5,95 eli 6 htv.

"Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä (31.12.). Henkilötyövuosi kuvaa normaalin työajan mukaista palvelussuhdeaikaa, jolta palkka maksetaan. Henkilötyövuosi sisältää normaalina työaikana tehdyn työn, viikonloput ja arkipyhän sekä palkallisen poissaoloajan. Henkilötyövuoteen ei lasketa lisä- eikä ylitunteja. Henkilötyövuoden määrä on enintään yksi, jos henkilöllä on koko vuoden voimassa oleva kokoaikainen palvelussuhde eikä yhtään palkatonta poissaolopäivää. Henkilötyövuosi on alle yhden, jos palvelussuhde ei ole voimassa koko vuotta tai työ on osa-aikaista tai henkilöllä on palkattomia poissaolopäiviä."Henkilöstökertomuksen johdannossa lukee sanatarkasti seuraavasti:

"Henkilöstömenojen jatkuva sopeuttaminen on ollut tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Luonnollista poistumaa on hyödynnetty, tehty uusia tehtäväjärjestelyjä ja otettu käyttöön uusia toimintatapoja."

Mielestäni näin ei ole toimittu.

Mielestäni Jämsän Äijä on ihraantunut entisestään. Perusteluinani on se, että henkilötyövuosia on 6 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Väkiluku on taas vähentynyt 2016-2017 aikana 375 henkilöä. Eli vähentymä on numeroina 21.259 - 20.884 eli 1,8 %. Jos palvelurakenne olisi pysynyt samana, niin henkilötyövuosien olisi kuulunut vähentyä noin 16:lla. Lisäksi on mielestäni edellisien vuosien kertymää noin 45-50 htv. Tämän olen laskenut jo aiemmin, linkki.

Tulevien vuosien alijäämä on ennusteiden mukaan 5-7 M€ euron luokkaa.

Se mikä ihmetyttää, niin julkisuudessa on puututtu vain ja ainoastaan 10.000-200.000 säästöihin. Ne ovat sellaisia, jotka kuntalaisia eniten harmittavat. Tosin pienistäkin puroista kasvaa isoja virtoja.

Julkisuudessa ja poliittisessa päätöksenteossa ei puututa sellaisiin miljooniin, jolla oikeasti voimme vaikuttaa talouden tasapainottamiseen, siis miljooniin euroihin. Yksi sellainen on henkilöstömäärä. Tämä on poliittisesti arka aihe ja siksi siitä ei keskustella.

Yhden henkilön kustannusvaikutus on noin 40.000 euroa.
Siten 50 henkilön vähennyksen kustannusvaikutus on siis noin 2.000.000 euroa.
Ja 100 henkilön vähennyksen kustannusvaikutus on noin 4.000.000 euroa.

Kokemukseni perusteella en usko, että kyetään tekemään itse sellaista organisaatiomuutosta, jolla saadaan merkittäviä miljoonaluokan kustannusvaikutuksia. "Ei ole munaa." Ei mielestäni löydy sellaista henkilöä, joka kykenee hoitamaan ikäviä asioita.

Jokohan päästäisiin vihdoinkin keskustelemaan itse aiheesta, myös julkisuudessa.

Ei kommentteja: