lauantai 31. maaliskuuta 2018

Himoksen kaavoitus ja sen yksi epäkohta

Olen seurannut Himoksen kaavoitusta ainakin vuodesta 2001 lähtien, jolloin vahvistui Himoksen ensimmäinen osayleiskaava.

Ensimmäisessä osayleiskaavassa oli molemmat oheisen valokuvan (LIITE) yleiset pysäköintialueet LP-merkinnällä. Himottu vuori historiikin mukaan Himoksen perustaja Juhani Ojala oli ko. osayleiskaavan laadinnassa mukana. Kaavaan on merkitty rinnealueet ja hissit näiden pysäköintialueiden yhteyteen. Vielä 2.4.2005 julkaistussa Himoksen Master Planissa ja sen otekartassa (LIITE)) nämä valokuvan vasemmanpuoleinen pysäköintialue 570 autopaikkaa ja oikeanpuoleinen 800 autopaikkaa olivat.

Jämsän kaupunki neuvotteli heti Master Planin ohjeistamana vuoden 2005 lopulla salaisen aiesopimuksen YIT:n kanssa, missä neuvotteluissa ei rinneyrittäjä Juhani Ojala ollut mukana. Aiesopimukseen perustuen kaupunki laati Himoskylä asemakaavan. (LIITE) Asemakaavassa puolet silloin voimassa olleen osayleiskaavan pysäköintialueesta osoitettiin yllättäen liikerakentamiselle kaavamerkillä KL-1. Näin tehtiin jatkossa myöhemmin myös ko. alueen osayleiskaavan muutoksessa.

Siis kaupunki muutti kaavoituksella ko. valokuvassa oikealla olevan paikoitusalueen alkuperäisestä puolet pienemmäksi. Eli kun kaavan mukainen, aikoinaan YIT kanssa sovittu rakentaminen tapahtuu, niin vain enää puolet paikoitusalueesta on käytössä, vaikka sen vaikutuspiirissä olevista Master Planin mukaisista laskettelurinteistä ja hisseistä on rakennettu nyt vasta 30 prosenttia. Lisäksi on olemassa asemakaavoituksen yhteyteen Jämsek Oy:n toimesta laadittu Himoksen paikoitusalueiden tarvearvio, missä tuodaan esiin, että kaavan mukaan jäljelle jäävät paikat ovat vain kaavan mukaisille liikerakentamisen rakennusoikeuksille.

Rinnetoimintojen kehittämisen ”vastavoimat” ovat ko. kaavoitusvaiheiden aikana julistaneet, että ”koskaan ei tule laskettelijoiden autoista täyttymään edes asemakaavassa osoitettu yleinen paikoitusalue". Koska nyt ei ole ko. asemakaava-alueelle rakentunut kylpylää, eikä muutakaan kaavoitettua liikerakentamista, niin kyllä voidaan todeta oheisen valokuvan perusteella vastavoimien julistus paikkansa pitämättömäksi.

LIITTEET
Valokuva täydestä parkkipaikasta
2.4.2005 julkaistu Himoksen Master Plan
Himoskylän asemakaavaEi kommentteja: