tiistai 17. lokakuuta 2017

Hulevesimaksun määräytyminen

Julkisoikeudellisen hulevesimaksun määrittäminen on jo korkeamman luokan tiedettä. Kuntaliiton sivulla on ohjeistusta muun muassa siitä, miten kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue määritellään ja miten hulevesitaksa määritetään.

Julkisoikeudellinen hulevesimaksun määrittämisestä on Kuntaliiton luoma aineisto <linkki>

Taksan määritysohjeessa on huomioitu:


- Kiinteistön rakennustyyppi ja pinta-ala: Kiinteistön rakennustyyppi indikoi kiinteistön vettä läpäisemättömän pinta-alan suuruutta sekä muodostuvien hulevesien laatua kohtalaisen hyvin.

- Kiinteistötyypin suhteellinen läpäisemätön pinta-ala: Läpäisemättömän pinnan määrä lisää hulevesien muodostumismäärää.

- Valuma-alueen herkkyys kuormitusmuutokselle: Eri valuma-alueet kestävät eri tavoin hulevesien määrällisen ja laadullisen kuormituksen kasvua. Tämä johtuu paikallisista erityispiirteistä, mm. herkät pinta- ja pohjavesimuodostumat, suojelualueet, pilaantuneet maa-alueet, joiden olosuhteiden säilyttämistä suojellaan eri lainsäädännöillä (mm. vesilaki, ympäristönsuojelulaki). Näiden vuoksi eri valuma-alueilla joudutaan turvautumaan erilaisiin hulevesienhallintaratkaisuihin.

- Vesihuoltolaitoksen tai kiinteistön omat hulevesienhallintaratkaisut: Jos vesihuoltolaitos tai kiinteistö omatoimisesti hoitaa osin/kokonaan alueen

Lopputulemaltaan koko hulevesimaksun määräytyminen vaikuttaa erittäin työllistävältä ja monimutkaiselta.

Kannattaa tutustua koko aineistoon ja tehdä omat johtopäätökset.

Ei kommentteja: