tiistai 24. lokakuuta 2017

Sopimusfaktaa

Faktaa tuppaa tulemaan - oletko valmis?
"Aina valmiina"

Keskusteluissa on tullut ilmi, että sopimuksia ei oikein osata ymmärtää. Lukeminen on helppoa ja ymmärtäminen on jo taitolaji. Lähdetään nyt ensin liikkeelle Ylläksestä.

Metsähallitus ja Iso-Ylläs Oy ovat sopineet 12.4.2016 vuokrasopimuksen uusimisesta entisillä ehdoilla. Alla on suora lainaus YLE:n uutisista.

"Iso-Ylläksen toimitusjohtajan Osmo Virranniemen mukaan indeksiin sidottu vuokra on uudessa sopimuksessa sama kuin aiemmin. Yrittäjä on pitkään sopimukseen tyytyväinen, sillä Ylläkseen on satsattu vuosien aikana. Olemme olleet Reijo Riilan kanssa yrittäjinä Iso-Ylläksellä nyt yli 30 vuotta. Tänä aikana keskukseen on investoitu yli 100 miljoonaa euroa, joista hiihtokeskuksen investoinnit ovat olleet noin 30 miljoonaa euroa. Alueella on nyt noin 2 000 vuodepaikkaa ja 20 eri yritystä, jotka työllistävät yli 200 henkilöä, Virranniemi sanoo tiedotteessa. Yhtiön tavoitteena on edelleen kasvattaa Ylläsjärven puoleista hiihtokeskusta uusilla hotelleilla, huoneistohotelleilla ja muilla palveluilla. Hissien ja rinteiden määrä halutaan kaksinkertaistaa."

Linkit
YLE uutiset
Metsähallituksen tiedote

Ohessa LIITE uusi Iso-Ylläksen vuokrasopimus (alla kuvaruutukopiot). Vuokra-alueen pinta-ala on noin 397 ha.

Himos hiihtokeskuksen perustaja Juhani Ojala on neuvotellut Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n Keski-Himos alueen Tuomo Rinteen 5.10.1999 vuokrasopimuksen ja 7.12.2001 lähtien kaupungin 1.8.2005 vuokrasopimuksen silloisten Iso-Ylläksen ja Rukan maanvuokrasopimuksien mallilla. Juhani Ojala oli Rukan paikallisjohtajana 1980 -luvun alussa laatimassa maanvuokrasopimuksella alueen kehittämismallia.

Ohessa LIITE Himoksen Maanvuokrasopimus 1.8.2005 Valtuusto 30.5.2005

Kaikki yllä mainitut Iso-Ylläksen ja Rukan sekä Himoksen molemmat vuokrasopimukset sisältävät kehittämisajatuksen, että rinneyrittäjä vuokraa koko alueen hallintaansa ja aluetta kehitetään ja kaavoitetaan rinteiden vetovoimaan nojautuen. Alueen arvonnousu jaetaan maanomistajan ja rinneyrittäjän kesken, niin kuin Ylläksellä ja Rukalla sekä Tuomo Rinteen tapauksessa on käynyt. Jämsän kaupunki on ensimmäinen maanomistaja, joka on rikkonut sopimuksen ja kehittämiskuvion.

Näin se vaan on ja tällä on valtakunnallisesti merkitystä isojen hiihtokeskusten kehittymiselle. Tämä on jopa iso uhka Suomen hiihtokeskusten ja matkailuelinkeinon kehittämiselle.

Nyt sitten suoritetaan vuokrasopimuksien vertailu Iso-Ylläksen ja Himosvuori Oy:n "kehittämisehdoista".

Sopimuksissa käyttötarkoitus;

Iso Ylläs Oy vuokra-alueen käyttötarkoitus / Sivu 2/10; 
"Majoitustilojen ja sellaisten liiketilojen, jotka eivät ole rinnetoimintaan kuuluvia, rakentaminen on kielletty."

Himosvuori Oy; Valtuuston 30.5.2005 päätös;  / Sivu 5
"Vuokrasopimus mahdollistaa myös matkailua palvelevien rakennusten rakentamisen. (Valtuuston päätös) Tällöin vuokrahinta tarkistetaan vuokrasopimuksen 5.4 mukaisesti". 

Vuokrasopimuksen kohta 5.4; 
"Mikäli vuokralainen rakennuslupamenettelyä noudattaen rakentaa vuokraamalleen alueelle matkailua palvelevia rakennuksia, kuten majoitus- ja ravitsemusrakennuksia, vuosivuokraa korotetaan 7,5 % kohdan 5.3 mainitusta 50 euron hinnasta kerrosneliömetriltä."

Sopimuksissa rakentaminen;

Iso-Ylläs Oy ei ole koskaan aikonutkaan rakentaa itse 
"majoitustiloja ja sellaisia liiketiloja, jotka eivät ole rinnetoimintaan kuuluvia."

Metsähallitus maanomistajana kaavoittaa ko. vuokra-alueelle ja myy tai vuokraa vuokrarasitteelliset rakennustontit. Iso-Ylläs Oy purkaa myydyistä tai vuokratuista tonteista vuokraoikeuden korvausta vastaan. Vuokrasopimuksen liitekartasta näkyy nykyinen vuokra-alueen sisällä nykyinen asemakaava-alue ja uusi asemakaava tulee vuokra-alueelle oikealle sen viereen.

Iso-Ylläs Oy:n oikeus rakentamiseen / sivu 6/10; 
"Vuokralaisella on oikeus toteuttaa vuokra-alueella rinne- sekä muita rinnetoimintaan kuuluvia urheilu- ja oheistoimintoja palvelevaa rakennustoimintaa sekä rinnekahvila-rinneravintolatoimintaa. Edellä mainittu rakennusoikeus sisältyy vuokraan eikä sitä hinnoitella erikseen." 
LIITE / uusi Iso-Ylläksen vuokrasopimus

Himosvuori Oy:llä on oikeus, (niin kuin rinneyrittäjällä Rukalla) lunastaa koko vuokra-alue tai sille kaavoitettu tontti vuokrasopimuksessa sovitulla hinnalla; 
"Vuokralaisella on oikeus lunastaa vuokra-alue omakseen 2,41 euron neliöhintaan maapohjan osalta. Puuston arvo lisätään mukaan lunastushintaan. Lunastushinta sidotaan 4.2 kohdan mukaisesti elinkustannusindeksiin. Kohdan 5.4 mukainen rakentaminen kohottaa lunastushintaa 50 euroa kerrosneliömetriltä myynti- ja majoitustilojen osalta. Vuokra-alueen osan lunastus on myös mahdollista." 
LIITE / Himoksen Maanvuokrasopimus 1.8.2005 Valtuusto 30.5.2005

Siis Ylläksen sopimus ei periaatteellisesti poikkea Himosvuoren sopimuksesta.

Sitten Himoksen sopimuksesta on käyty oikeutta.

Oikeuden tiedossa on ollut
- Himoksen Maanvuokrasopimus 1.8.2005 Valtuusto 30.5.2005

- Himoksen maanomistajan Tuomo Rinteen kanssa 5.10.1999 tehdyn vuokrasopimuksen samoista Keski-Himoksen alueista

- Rukan ja Ylläksen sen hetkiset sopimukset

Vaikka nämä kaikki tosiasiat nyt ovat olleet vuokrasopimusriidan oikeuden tiedossa, niin kuitenkin oikeuden mielestä Ojala on
"epäuskottava"
ja kaupungin kantaa puoltaa se, että
"kaupunginjohtaja Asunmaa on se ainut keskeinen henkilö maanvuokrasopimusta koskevissa neuvotteluissa ja päätöksen teossa, eikä asiassa ole voitu sopia mitään kaupunkia sitovaa ilman hänen myötävaikutustaan." 
LIITE / Ote oikeuden päätöksestä

SUMMA SUMMARUM

- asiaa on yritetty ratkoa vuosikausia

- molemmilla osapuolilla on halu nähdä koko Himos kaikessa loistokkuudessaan

- Hiihtokeskusksen taholta halutaan pitäytyä valtuuston hyväksymässä maanvuokrasopimuksessa, josta kaupunki ei ns. halua keskustella

- Kaupunki esittänyt uutta sopimusta, josta ei aidosti ole neuvoteltu, ja se ei ole ollenkaan sellainen kehittämisajatuksen sisältämä sopimus

PATTITILANNE ON AIDOSTI OLEMASSA  ! ! !

Mielestäni ei ole olemassa aitoa keskustelu- ja neuvotteluyhteyttä. Tämä on tullut jo kalliiksi. Veronmaksajina haluamme jo vihdoinkin saada ratkaisun aikaiseksi. Olemme jo hävinneet kymmeniä miljoonia euroja erilaisia "tuloina".

Nyt tarvitaan ulkopuolista apua. Mikään muu ei auta.

 LIITTEET
- uusi Iso-Ylläksen vuokrasopimus
- Himoksen Maanvuokrasopimus 1.8.2005 Valtuusto 30.5.2005
- Ote oikeuden päätöksestä

Uusi Iso-Ylläksen vuokrasopimus
Himoksen Maanvuokrasopimus 1.8.2005 Valtuusto 30.5.2005Ote oikeuden päätöksestä


Ei kommentteja: