maanantai 29. huhtikuuta 2024

Mainehaitta

Jämsän talouden tilan uutisointi lähentelee mielestäni jo mainehaitan kriteerejä. Organisaation maine on uhattuna maakuntalehdessä olleen uutisoinnin takia. Palautetta kuntalaisilta on tullut runsaasti kirjoituksen tiimoilta.

Tutkailin asiaa hieman mainehaitta -käsitteen kautta.

Maine syntyy organisaation teoista ja siitä, kuinka teoista kerrotaan sen ulkopuolella. Maine voi joutua uhatuksi, sitä voi kohdata mainehaitta tai jopa mainekriisi. Maine voi saada suurempia tai pienempiä kolauksia, mutta kriisi-sanaa käytetään mieluiten vain vakavista tilanteista.

Maineen johtaminen on hiljaisten signaalien kuuntelemista ja yhteisten pelisääntöjen rakentamista. Ennakoimalla kohua ja sen kasvua tilanteen voi usein hoitaa jo ennen kuin se karkaa hallitsemattomaksi. Parasta on yrittää toimia niin ajoissa, ettei kohua koskaan edes pääse syntymään. 

Maineesta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti organisaation ylimmälle johdolle ja hallitukselle, mutta maineen vaaliminen kaikille työyhteisön jäsenille. Mainekysymykset ovat osa strategiatyötä, ja ne kannattaa pitää hallituksen agendalla säännöllisesti.

Jäin miettimään, että kuka tällaisen uutisoinnin jälkeen haluaa muuttaa Jämsään, kun talous on ihan kuralla? 

Vetovoima ei näillä uutisoinneilla lisäänny.

Ei kommentteja: