sunnuntai 21. huhtikuuta 2024

Medialukutaito

Medialukutaito on kyky lukea ja ymmärtää mediaa, nähdä sen tuottamien ilmiselvien merkitysten taakse, sekä suodattaa ja arvioida vastaanotettua informaatiota. Medialukutaito on siten tavallista lukutaitoa laajempi taito. Siihen kuuluu myös taito käyttää asianmukaisia laitteita. Kriittinen medialukutaito painottaa taitoja, joiden avulla ihminen pystyy arvioimaan mediasisältöjä kriittisesti ja median esitystapoja tulkiten.

Medialukutaito on laaja taitokokonaisuus. Lukutaidon sijaan voitaisiin puhua myös mediaälystä tai -sivistyksestä.

Medialukutaidon osa-alueet

 • Tulkinnan taidot: 
  • Miten tulkitset erilaisia viestinnän muotoja ja piilomerkityksiä?
 • Tuottamisen taidot ja luovuus: 
  • Tiedätkö, miten ja miksi esimerkiksi kauhuelokuvia, mobiilipelejä tai uutisia tehdään
 • Median käyttötaidot (myös tvt-taidot): 
  • Osaatko hyödyntää erilaisia mediavälineitä (esim. tietokone tai älypuhelin) ja niiden tarjoamia mediasisältöjä (esim. somekanavat tai tekstinkäsittelyohjelma) sopivissa yhteyksissä
 • Tiedonhakutaidot ja kriittisyys
  • Löydätkö tietoa, kun tarvitset sitä? 
  • Tunnistatko luotettavan lähteen?
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • Osaatko käyttäytyä asiallisesti somessa?
 • Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot
  • Tiedätkö, miten voit vaikuttaa sinulle tärkeisiin asioihin?
 • Elämänhallintaan liittyvät taidot
  • Minkälaisia rutiineita mediankäyttöösi liittyy?
Median rooli ihmisten arjessa ja yhteiskunnassa on valtava. Siksi tarvitsemme medialukutaitoa. 

Ei kommentteja: