sunnuntai 15. tammikuuta 2023

Kaavoihin liittyvien asiakirjojen tekijä on FCG

Mietin tässä miksi FCG:ltä hankintaan kuntiin paljon kaavoitukseen liittyviä "hankintoja"

Kaverini Google kertoo FCG:stä seuraavaa...

FCG Finnish Consulting Group -konserni (FCG) on monialainen Suomessa ja kansainvälisesti toimiva Suomen Kuntaliiton omistama konsulttiyritys. Konserniyhtiöt edeltäjineen ovat olleet mukana yhdyskunnan eri osa-alueiden rakentamisessa miltei 70 vuotta Suomessa ja miltei 50 vuotta kansainvälisesti.

No mitä se Google kertoo siitä, että kuka Suomen Kuntaliiton omistaa...

Suomen Kuntaliitto ry on Suomen kuntien muodostama rekisteröity yhdistys, jonka toiminnassa ovat mukana myös Suomen maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit sekä koulutuksen ja muiden alojen kuntayhtymät.

No tämä selittää paljon, miksi kaavoitukseen liittyvien asiakirjojen tekijänä on FCG.

Ei kommentteja: