tiistai 10. tammikuuta 2023

Sähkölaskun riitauttaminen

Kuuntelin Riku Hautamäen TikTok videon. Sitten laitoin Wordin kuuntelun päälle ja laitoin videon uudelleen pyörimään. Hienosti muuten litteroitu. Hieman fiksailin. 

Reilusti kohonnut sähkölasku kannattaa riitauttaa.

Sähköyhtiö saattaa vastata siihen seuraavasti:

Sopimuksissa noudatamme Energiateollisuus Ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja SME 2014. Sähkönmyyntiehtojen kohdassa 8.8 mainitaan, että sähkönmyyjän on lähetettävä sähkönkäyttäjille ilmoitus hinnanmuutoksista siten, että muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoituksessa tulee olla myös muutoksen peruste. Sähkönmyyntiehtojen kohdan 8.8 mukaisesti olemme lähettäneet ilmoituksen hinnanmuutoksista kuukautta ennen muutosajankohtaa. Lähettämässämme hinnanmuutoskirjeessä hinnankorotuksen syyksi olemme ilmoittaneet kohonneet hankintakustannukset. Hinnanmuutosilmoituksemme saatuaan asiakkaalla on oikeus irtisanoa myyntisopimus päättyväksi 2 viikon irtisanomisajoin. Tällöin muutetut hinnat eivät koske sähkönkäyttäjää. Näin ollen toteamme, että lähettämämme lasku on aiheellinen ja sopimuksen mukainen. 

Tähän kannattaa vastata seuraavasti:

Vastauksessanne ei valitettavasti tule esiin, paljonko hankintakulut ovat kasvaneet vuoden alusta. Nyt sähköenergian on hinta on siis yli tuplaantunut alle vuoden aikana. Perusteeksi kelpaavia lukuja hankintakustannuksen noususta ei ole esitetty. Lisäksi sähkömarkkinalain § 67 määrittää, että sähköä on toimitettava kohtuulliseen hintaan. Nyt hinnan kohtuullisuus on käytännössä mahdotonta selvittää, kun ei ole nähtävissä energian hankintakulujen muutosta. Lukuja siis tarvitaan asian läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Eli vaaditaan perusteet, miksi hinta on merkittävästi muuttunut.

Jos sähköyhtiö ei tähän vastaa, niin asia tulee viedä kuluttajavirastoon.

Ei kommentteja: