perjantai 6. tammikuuta 2023

Juveninkoski - Talvi

Tuli lähdettyä talvella Juveninkoskelle. Auto jätettiin parkkiin. Kävimme ensin alhaalla koskea katsomassa. Nousimme takaisin tielle ja ns. kaupan kulmalta laskeuduttiin hyvää polkua pitkin kosken juurelle. Vettä ei juurikaan koskessa virrannut ja se oli lähes kauttaaltaan jään peitossa. Kevääseen verrattuna kosken pauhu oli vaisu. Palasimme autolle pienen lenkin kiertäen. Kävimme uimapaikalla, "puulajimetsässä" ja koululla.

Kansalaisen karttapaikan karttalinkki Juveninkoski

Oheinen teksti on opaskyltistä:

NYTKYMENJOKI

Vieressä virtaava kapea ja mutkikas Nytkymenjoki on tärkeä osa Partalan kylän ympäristöä ja luontoa. Nytkymenjärven vedet putoavat jokea pitkin lähes 70 metriä alempana olevaan Päijänteeseen. Joen mahdollisuudet voimanlähteenä huomattiin varhain.

Niinpä koskissa alkoi vähitellen "kivet kuiskia ja rattaat rupattaa". 1800-luvun puolesta välistä 1950-luvun saakka Partalan kylä oli useiden huopa- ja suksiverstaiden ja - tehtaiden, myllyjen ja sahojen sekä keväisten koskiuittojen kylä. Sahat, myllyt ja pärehöylät saivat käyttövoimansa Nytkymenjoen koskista. Vielä nykyisinkin Partala tunnetaan sekä Suomessa että maailmalla kahdesta toimivasta huopatehtaasta, jotka ovat Huopaliike Lahtinen ja Alhon Huopatehdas.

JUVÈNINKOSKI

Nytkymenjoessa on yhdeksän koskea, joista vieressä pauhaava Juveninkoski on komein. Sen putouksen korkeus on n. 6 metriä. Tiettävästi Juvėninkoski on Etelä- ja Keski-Suomen korkein vapaana kuohuva koski. 1900-luvun alussa Juvèninkoskesta sai käyttövoimansa sekä Erkki Wuorenpään mylly että Eerik Juvénin mylly ja pärehöylä. 1930-luvulla Jämsässä tunnettu liikemies Heikki Juvèn perusti isänsä Eerikin myllyn ja pärehöylän lähettyville suksiverstaan, josta vähitellen kehkeytyi menestyvä suksitehdas. Tehtaassa valmistettuja suksia toimitettiin kaikkialle Suomeen myös puolustusvoimille. Juvėnin suksitehtaan työntekijöiden määrä oli suurimmillaan noin 30 henkilöä, pääasiassa Partalan kylän miehiä ja naisia. Tehdas oli kylässä merkittävä kyläläisten työllistäjä. Suksitehtaan toiminta päättyi 1950-luvulla. Juvėninkosken sillan toisella puolella, kosken yläjuoksun oikealla rannalla oleva kellertävä tiilinen rakennus on Siltalan huopatehdas. Se rakennettiin 1940-1950-lukujen vaihteessa. Tehtaan toiminta jäi lyhytaikaiseksi ja tyrehtyi kokonaan 1950-luvun lopulla, kun tehtaan omistaja Verner Siltala kuoli.

PARTALANKOSKEN KYLÄYHDISTYS

Juveninkosken näköalapaikan kunnostamishankkeen puuhahenkilöinä ovat toimineet kyläyhdistyksen aktiiviset jäsenet. Talkoissa on ollut runsaasti väkeä. Lisäksi monet kyläläiset ovat lahjoittaneet tarvikkeita näköalapaikan rakentamiseen.

Myös Jämsän kaupunki on tukenut taloudellisesti kunnostustyötä.
Ei kommentteja: