perjantai 10. syyskuuta 2021

Konkreettisia Himos turisteja palvelevia tekoja kaivataan

Olen pohdiskellut ankarasti.

Voinko olla ylpeänä päättämässä
- Himoskylän P-alueen kunnostaminen ja asfaltointia ja
- Länsikeskuksen kiertoliittymän keskialueen ja viitoituksen rakentamista?

Kun oikeasti tarvitsemme Himos turisteja varten:
- konkreettiset liikuntareitit ja
- runkoreitin ulkoilijoiden tarpeisiin.

Alla on esitetty nyt syyskuun 2021 alustavassa talousarviossa 2022-2024 esitetyt rahamäärät:
Himoskylän P-alueen kunnostaminen ja asfaltointi 2022
- 300.000 €
Länsikeskuksen kiertoliittymän keskialueen ja viitoituksen rak. 2022
- 80.000 €
Liikuntareittien peruspar. ja ulkoilureittisuunn. runkoreitin rak. 2022-2024
- 50.000 + 50.000 + 50.000

Mielestäni Himoskylän P-alue on jo nyt hyvä hiekkakenttänä tarpeeseen nähden. Ja kiertoliittymän keskialue on sitten oma keissinsä.

Sijoittaisin nämä P-paikkarahat 300.000 konkreettisiin turisteja palveleviin tekoihin.

Perusteluna tälle pidän seuraavaa ajatustani. Olen nähnyt riittävästi hortoilevia hiihtäjiä ja pyöräilijöitä sekä muita luonnossa liikkujia. He eivät tiedä minne pitäisi tai minne voisi mennä. 

En ymmärrä, miksi melkein 2 hehtaarin (tarkalleen 1,8 ha) Himoskylän P-alue pitää kunnostaa ja päällystää? En ymmärrä, mikä aito tarve sille on. Enkä ole siihen selkeää vastausta saanut.

Talvisin, kun alue on käytössä, niin se on lumen ja jään peitossa. Tällöin asfaltoinnilla ei ole merkitystä. Kesäisin alueen käyttö on satunnaista.

Arvioni mukaan 150.000 ei riitä reitistöjen tekoon, vaan oikea summa on kolme-neljäsataa tuhatta euroa. Arvioni perustuu Sorvajärven uuden reitin hintaan, muistaakseni noin 40.000 €. CC Ilveksen kaavailema sekä ehdottama reitistö on noin kymmenkertainen Sorvajärveen verrattuna. Reitistö kulkisi Himos-Jämsänkoski-Morva kolmion alueella. Kolmiossa olisi jo nyt palveluja tarjolla.

Himos turisti tarvitsee liikunta- ja ulkoilureittejä hyvine opasteineen, niin kuin muuallakin laskettelukeskuksissa on. Mielestäni Jämsä haluaa ohjata Etelä-Suomen matkailijavirrat juuri Himokselle.

Uskon, että päättäjillä ja ulkoilijoilla on sama tahtotila. Lisäksi uskon, että tuo 300.000 € tulee parempaan hyötykäyttöön reitistöinä kuin asfalttikenttänä.

UGH - Olen puhunut ja pohdiskeluni olen perustellen eetteriin työntänyt.

Karttapaikan karttalinkki Himoskylän P-alue

Ei kommentteja: