torstai 30. syyskuuta 2021

Jämsän metsäomaisuus ja sen inventointi

Jämsässä on noin 1800 ha kaupungin omistamaa metsää. Asiasta oli yleisötilaisuus keskiviikkona 29.9.2021 Teams:n välityksellä, johon kaikilla oli mahdollisuus osallistua.  Mukana olikin ilahduttavan paljon osallistujia. Kaupungin metsät on nyt inventoitu ja se on ns. viimeistä viilausta vaille valmis eli loppuraportti on tekeillä.

Inventointi oli ammattitaitoisesti tehty Metsäavain Oy:n asiantuntijoiden toimesta. Tilaisuudessa käytiiin läpi kaupungin omistamat metsäalueet ja niiden osalta metsänhoitotoimenpiteet. Keskustelua herätti, kuinka lähi- ja talousmetsiä tullaan hoitamaan. Metsien hoidossa noudatetaan olemassa olevia lakeja.

Talousmetsiä taajama-alueiden ulkopuolella tullaan hoitamaan yleisellä ja hyväksytyllä tavalla.

Lähimetsiä ja virkistysmetsiä ei tulla hakkaamaan matalaksi, niinkuin jotkut ovat antaneet ymmärtää. Niitä hoidetaan suurella kunnioituksella säilyttäen virkistysarvo vähintään nykyisenlaisena. Käytännössä näistä metsistä poistetaan vain vaaralliset huonokuntoiset puut. Avohakkuita ei tulla tekemään.

Rahallisesti ajateltuna lähimetsistä ei odoteta taloudellisia tuottoja, vaan ainoastaan virkistysarvoja. Ja taajamien ulkopuolisia talousmetsiä hoidetaan ammattilaisten toimesta siten, että sieltä saadaan metsätuloa.

Inventointi on nyt melkein valmis, siis viimeistelyä vaille. Poliittiset päätökset tehdään valmistuvan inventointi -selvityksen pohjalta. Raportissa on asiantuntijoiden laatima esitys toimenpiteistä. Linjaukset metsänhoidollisiin toimenpiteisiin tehdään myöhemmin.

Ennen metsäpalstojen hoitotoimenpiteitä tullaan asiasta laatimaan aina kuulutus, johon jämsäläisillä on mahdollisuus ottaa kantaa. Metsänhoitosuunnitelma on kymmenvuotinen ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. 

Ei kommentteja: