keskiviikko 8. syyskuuta 2021

Viestintä ja vaikuttaminen

Poimin mielestäni hyviä asioita kuntapäättäjien koulutuksesta 8.9.2021.

Sallimme, että päätöksentekoa ohjaa myös arvovalinnat: ”Virkamiehet kertovat faktat, päättäjät tekevät parhaan mahdollisen valinnan”.

Toisto ja kertaus: Sama asia on kuultava keskimäärin 17 kertaa, jotta se alkaa vaikuttamaan -> mitä vaikeampi tilanne, sitä enemmän on varattava aikaa yhteiselle keskustelulle.

Nyrkkisääntö: Viestin sisältö pitäisi soveltaa aina heikoimman kuulijan mukaan.

Siksi ymmärrettävyys on tärkeää: Vertaile, käytä esimerkkejä, visualisoi.

Viestinnän taustalla strateginen tavoite ja arvot: Näistä voimme luopua, näistä pidämme kiinni.

Tarinaan on helpompi samaistua: Miten tähän päädyimme, mitä tapahtuu seuraavaksi, miten voimme vaikuttaa lopputuloksen syntymiseen?

Tarinoihin kuuluu myös kyseenalaistaminen: Miten näin pääsi käymään, voiko tämä olla totta, entä jos tehtäisiinkin näin..?

Vuoropuhelun avulla synnytetään yhteistä ymmärrystä.

Osallisuus ja aito vuoropuhelu sekä mahdollisuus kysyä luovat me-henkeä.

Vaikeissa tilanteissa tyytymättömyys vähenee, kun vaihtoehdot ovat reilusti pöydällä ja niiden perustelut ymmärretään.

Kasvokkain tapahtuva viestintä on vaikuttavinta – siinä voidaan tarkentaa asioita ja hakea yhteistä näkemystä.

Maineen taustalla on kuntanne teot - maine kertoo siitä, miten kuntanne todellisuudessa koetaan.

Media on siten keskeinen kumppani päättäjän työssä.

Iltakoulukäsittelyillä voidaan edistää päättäjien ja virkamiesten vuoropuhelua asioiden valmisteluvaiheessa.

Suunniteltuna some on kuitenkin valtava lisä kuntaviestintään ja päättäjien työkalupakkiin – parhaimmillaan se on aitoa keskustelua, yhteisen suunnan löytämistä, tsemppaamista, kuntamme asioiden ratkaisemista sekä rakentavaa keskustelua.

Sosiaalinen media antaa meille mahdollisuuden kertoa asioitamme suurelle yleisölle.

Meillä on siten suora väylä kertoa ajatuksiamme suurelle yleisölle – ja siinä sivussa
rakentaa kuntamme mainetta suuntaa tai toiseen.

Ei kommentteja: