lauantai 31. lokakuuta 2020

Päätöksentekoprosessi ja valtuuston koko

Lautakunnan tehtävänä on valmistella asioita kaupunginhallitukselle

Lautakunta on Suomessa, mutta myös muualla maailmassa toimiva kunnallinen valmistelu- ja asiantuntijaelin. Lautakuntia on yleensä useita, esimerkkeinä sivistyslautakunta, keskusvaalilautakunta, tekninen lautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta. Suomen kunnissa lautakunnat ovat kaupunginhallituksen valvonnan alaisia. Niiden tehtävänä on valmistella asioita kaupunginhallitukselle, mutta niillä on myös itsenäistä päätösvaltaa. Lautakuntia kutsutaan monesti asiantuntijalautakunniksi.

Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston käsittelemät asiat

Kaupunginhallitus on kaupunginvaltuuston itselleen valitsema hallitus. Se on yksi kaupunginvaltuuston neljästä pakollisesta toimielimestä, joka valmistelee valtuuston käsittelemät asiat ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen jäsenet siis valitsee valtuusto.

Kaupunginvaltuusto on ylintä päätösvaltaa käyttävä elin

Kaupunginvaltuustot ovat kaupunkien ylintä päätösvaltaa käyttäviä elimiä, joiden jäsenet valitaan vaaleilla. Suomessa pakollisia kaupunginvaltuuston valitsemia toimielimiä ovat kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta.

Periaatteellisesti päätöksenteko menee näin: lautakunta > hallitus > valtuusto.

Mielestäni oleellisinta on, että virkamiehet valmistelevat asiat hyvin. Samoin on tärkeää, että lautakunnissa on osaavia henkilöitä samoin kuin hallituksessa. Lopuksi valmistelut asiat päättää valtuusto.

Mutta Jämsän kaupungin hallintosäännössä on delegoitu asioita päätettäväksi jo aiemmin ennen valtuustoa. Hallintosäännössä on määritelty, mitkä asiat päättää virkamies, lautakunta, hallitus ja mitkä valtuusto.

Oleellisinta on se, että valmisteluvaiheissa on laaja-alainen edustus ja joka on kiinnostunut aidosti asioista.

Jämsäläisten edun kannalta valtuuston koolla ei ole merkitystä, muutakuin taloudellisesti. Tärkeintä on, että valmistelevan työn laatu on erinomaisella tasolla ja sitä kautta syntyy erinomaisia päätöksiä.

Ei kommentteja: