perjantai 23. lokakuuta 2020

Hulevesitarinat jatkuvat

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana.

Kuten tiedetään, niin talven lumien sulamiset ja kesän rankkasateet ovat sellaisia, jolloin hulevesijärjestelmän tulee toimia.

Hulevesiä muodostuu erityisesti keväällä lumen sulaessa, kesällä rankkasateilla ja syksyn sateisina kausina. Mitä enemmän alueella on läpäisemätöntä pintaa, sitä nopeammin ja enemmän hulevettä syntyy.

Sitten tulee muistaa, mitä on rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan.

Ympäristö koostuu luonnonympäristöstä sekä rakennetusta ympäristöstä. Rakennettu ympäristö on ympäristöä, jota ihminen on muokannut. Luonnonympäristö on usein luonto itsessään, mutta usein myös ihmisen kädenjälki näkyy luonnossa.

No sitten pari esimerkkiä Jämsästä kumpuilevasta maastosta sijaitsevien kiinteistöjen hulevesitaksoista. Molemmat alla esitellyt alueet sijaitsevat asemakaava-alueella.

Ensimmäinen kohde koostuu noin 60 ha maa-alasta. Alue on pitkällä ruoholla. Alueelle on rakennettu muutama pienehkö rakennus ja jokunen iso. Määritelmän mukaan kuitenkin rakennettua ympäristöä, missä on runsaasti vettä pidättävää aluetta.

Alue on luokiteltu rakennetuksi. "...alue ja luokiteltu siksi 4. luokkaan (Teollisuus, maatalous jne)."

>>> Alueen hulevesimaksu on pitkälti toistakymmentä (> 10.000) tuhatta euroa.

Toinen kohde koostuu noin 30 ha maa-alasta. Alue on lyhyttä ruohikkoa. Määritelmän mukaan kuitenkin rakennettua ympäristöä, missä on vettä pidättävää aluetta jonkin verran.

"Alue tulkittu rakentamattomiksi, hulevesimaksua ei peritä rakentamattomilta kiinteistöiltä."

>>> Alueen hulevesimaksu on nolla (0) euroa.

Ja kuitenkin hulevesien syntymisen kannalta toinen kohde on pahempi, kun siinä on vähemmän vettä pidättävää aluetta. Eikä tulkinnan mukaan tältä alueelta peritä hulevesimaksua?

 Mielestäni näiden kahden alueen tulkintaeroilla ei yrittäjiä kohdella tasa-arvoisesti.

Tämän perusteella olen hulevesimaksun poistamisen kannalla.

Ei kommentteja: