keskiviikko 7. marraskuuta 2018

Himos ja Ruka - VU-1

Selvennän Himoksen ja Rukan rinnealueen VU-1 kaavamerkkiä, joka on yksi kompastuskivi Himoksella. Lyhyt selvitys kertoo lyhyesti asian ja pitkä selvitys detaljoidusti.

LYHYT SELVITYS

Siis Himoksella sallitaan vain pääkäyttötarkoitusta varten pienimuotoinen rakentaminen VU-1 alueelle ja sinne ei voi kaavoittaa rakennusoikeutta (?).

Ja Rukalla VU-1 alueelle sallitaan alueen käyttöä palveleva rakentaminen. Ja alueelle saa kaavoittaa "kemmejä" prosentteina ilmoitettu määrä. Tässä tapauksessa 7000 kem2.

Ja annettiin ymmärtää, että Himoksen tapa on se ainoa ja oikea. Määrääkö sen jokin
- laki?
- asetus?
- ELY?

Ja Rukalla homma onnistuu...

PITKÄ SELVITYS

HIMOS
Valtuustossa hyväksyttiin Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus 2-4 / osa 2:n. (LIITE)

Kokouksessa viranhaltija kehui päätettävänä ollutta kaavamuutosta ja sen laatijaa sekä johonkin lakiin ja määräyksiin perustuvia laskettelukeskuksien Urheilu- ja virkistyspalvelujen VU-1 alueen kaavamääräyksiä. Ne ovat (LIITE), valtuuston kokouksen Youtube -linkki

VU-1 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. NYKYISELLÄÄN SÄILYVÄ.
Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten laskettelurinteitä sekä ulkoilu- ja hiihtoreittejä
varten. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen.

VU-1 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. UUSI TAI OLENNAISESTI MUUTTUVA.
Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten laskettelurinteitä sekä ulkoilu- ja hiihtoreittejä
varten. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen.

VU-1 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. PIENIN TOIMENPITEIN KEHITETTÄVÄ.
Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten laskettelurinteitä sekä ulkoilu- ja hiihtoreittejä
varten. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen.
Alueen toteuttamisessa tulee ottaa luonto- ja maisema-arvot huomioon.

VU-3 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. UUSI TAI OLENNAISESTI MUUTTUVA.
Alue varataan puustoista laskettelurinnettä sekä ulkoilu- ja hiihtoreittejä varten. Alueella sallitaan
pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen.
Alueella tulee säilyttää
vanhaa puustoa siten, että liito-oravien liikkuminen alueella turvataan.

VU-4 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. UUSI TAI OLENNAISESTI MUUTTUVA.
Alue varataan puustoista laskettelurinnettä sekä ulkoilu- ja hiihtoreittejä varten. Alueella sallitaan
pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen.
Alueen käyttöä
suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeiden elinympäristöjen säilyttämisedellytykset. Alueella tulee säilyttää vanhaa puustoa
siten, että liito-oravien liikkuminen alueella turvataan. Alueella sijaitsevan puron/noron luonnonmukaisuus, erityisesti veden virtaama ja laatu on säilytettävä nykyisellään. Laskettelua
sekä ulkoilu- ja hiihtoreittejä varten on puron/noron ylittämiseksi rakennettava silta. Tarvittaessa
rakentamiselle on haettava vesilain mukainen lupa.

RUKA
Rukan yleiskaavassa (LIITE) ne ovat;

VU-1 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.
Aluetta käytetään ensisijaisesti lasketteluun. Alueelle sallitaan alueen käyttöä palveleva rakentamista.
Muuta Rukan rinnealueella ei olekaan.

ALUEEN RAKENNUSOIKEUDEN [kem2] OHJEELLINEN ENIMMÄISMÄÄRÄ.
Suluissa oleva luku tarkoittaa rakennusoikeuden suhdetta alueen pinta-alaan. VU-1 alueella on 7000 kem2.


Mikä laki ja asetus tai ELY -keskus sanoo, niin kuin viranhaltija antoi ymmärtää, että ko. kaavamääräyksiä ei voi toisin Himoksella esittää?

Miksi Rukalla VU-1 kaavamerkki on aivan erisisältöinen rinnealueella kuin Himoksella?

Kenen mielestä nyt valtuuston hyväksymä osayleiskaavan muutos ja laajennus on hyvä verrattuna Rukan vastaavaan?

Ruka

Himos

Ruka
 Ruka

Himos

Ei kommentteja: