torstai 8. marraskuuta 2018

Ei kaavoituksessa ja rakentamisessa voi uskoa joulupukkiin

Rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki;

”Tarkemmin rakentamista ohjaa alueella mahdollisesti voimassa oleva kaava. Rakentamista ohjaava kaava voi olla oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava, joka voidaan laatia myös ranta-alueita varten.”

Nyt muutetaan oikeusvaikutteista Himoksen osayleiskaavaa 2001, Himoksen osayleiskaavaksi 2-4 osa 2. Asemakaavan laadinnassa on otettava huomioon voimassa oleva yleiskaava. Vaikka ei otettaisi huomioon ja tehtäisiin yleiskaavan vastainen tai muuten toisenlainen, niin se tulee voimaan vahvistuessaan.

Kaavaprosessista vastaa kunta. Kaavasta luonnosvaiheessa huomautetaan, ehdotusvaiheessa muistutetaan ja valtuuston ja hallinto-oikeuksien päätöksistä valitetaan.

Jos kunta tekee kaavamääräyksen mukaisen, kaavan vastaisesta hakemuksesta kielteisen päätöksen, niin kunta voittaa.

Jos kunta tekee kaavamääräyksen vastaisen päätöksen kaavan mukaiseen hakemukseen, niin hakija voittaa.

Ei kaavoituksessa ja rakentamisessa voi uskoa joulupukkiin.

Ei kommentteja: