keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Ymmärsikö valtuusto Himos päätöksen

Mielipidekirjoitus Keskisuomalaisessa 14.11.2018, Juhani Ojala ja Päivi Kuokkanen


Jämsän talvimatkailun dilemma tiedetään. Jo yli 12 vuotta tulkintaerimielisyys Himos-Yhtiöt Oy:n ja Jämsän kaupungin maanvuokrasopimuksesta on kirvoittanut virkamiesten, valtuutettujen ja tuomareidenkin kieliä. Kaupunginvaltuuston (äänin 28–13, 2 tyhjää) 5.11. tekemä Himoksen kaavapäätös takaa, että riitaisuus jatkuu.

Himos on Suomen 5. suurin hiihtokeskus. Päättäjät hyväksyivät enemmistöpäätöksellä Jämsän kaupunkisuunnittelupäällikön Suomen kyvykkäimmäksi mainitsemalla konsultilla teettämän Himoksen osayleiskaavan 2–4 osa 2. Toisin kuin pohjoisen matkailukeskuksissa ja vastoin meidän yrittäjien esitystä Himoksen VU-1-alueen kaavamääräys muutettiin Himos-Yhtiöiden omistamien sekä hallitsemien rinnealueiden osalta sellaiseksi, ettei sen alueelle voi asemakaavoittaa muuta rakennusoikeutta kuin ”pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuvaa pienimuotoista rakentamista”. Kaupunkisuunnittelupäällikön mukaan tämä tarkoittaa hissilinjoja ja niiden valvontakoppeja enimmillään 50–100 m2.

YMMÄRSIVÄTKÖ VALTUUTETUT, mistä asiassa oli kyse?

Mahdollistaako nyt hyväksytty kaava jatkossa Jämsän talvimatkailun eli hiihtokeskustoiminnan kasvun ja kehittämisen? Kasvun, josta hyötyisivät muutkin yrittäjät. Koko seutukunta, kaikki me jämsäläiset. Valitettavasti ei.

SHKY ry:n (Suomen Hiihtokeskusyhdistys) teettämän laskettelijatutkimuksen (IROResearch) mukaan hissilippumyynti edustaa vain noin 10% hiihtokeskusalueen kokonaismatkailutulosta mukaan lukien oheispalvelut, ravintolat, majoitus, ruokakaupat, ohjelma- yms. palvelut.

Kaavapäätöksellä Jämsän kaupunki mitätöi lopullisesti Himos-Yhtiöiden ja kaupungin maanvuokrasopimuksen alkuperäisen tarkoituksen. Samalla romahtaa Himos-Yhtiöiden omistamien kaikkien muidenkin VU-1-alueiden arvo.

Yhtiön omistamista osayleiskaavojen VU-1-alueista (120 ha) noin puolet on laskettelurinnekäytössä. Muulle alueelle yhtiöllä on ollut tarkoitus rakentaa nykyisen, vielä voimassa olevan vuoden 2001 osayleiskaavan mukaisia matkailupalveluja sekä niihin liittyviä rakennuksia, rakennelmia ja liikennealueita. Länsikeskuksen vuonna 2012 vahvistuneen asemakaavan RM-alueet (n. 33 000 m2) eivät mitenkään helpota palveluiden puuttumista Keski-Himoksen alaosassa.

RUKALLA VIIMEISTELLÄÄN 10 miljoonan euron hissiuudistusta. Viime perjantaina Levi ilmoitti tekevänsä tulevina vuosina jopa 30 miljoonan investoinnit. Tahko kertoo investoivansa seuraavan 4 vuoden aikana 7 miljoonaa euroa rinnepalvelujen kehittämiseen ja hisseihin. Investoinnit ovat mahdollisia rinneyhtiöiden alueelleen kerryttämän maanarvonnousun kautta.

Kiinteistökehityksestä (rakennusoikeuden/tonttien myynti) saatu tulo ohjataan rinnepalveluiden ja infran rakentamiseen. Pelkällä hissiliikevaihdolla näitä suurinvestointeja ei voida tehdä.

Meitä hiihtokeskuksen yrittäjiä syytettiin valtuustossa useammalta taholta totuudenvastaisesti ja kovasanaisesti, että emme neuvottele vaan kiukuttelemme kuin kakarat. Epäasiallista käyttäytymistä ylimmiltä virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä.

OLEMME YRITTÄNEET neuvotella asioista rakentavassa hengessä virkamiesten kanssa. Valitettavasti tuloksetta. Suurta yhteiskuntavastuun puutetta ylimmiltä päättäjiltä kuvastaa se, että umpisolmua avaamaan ei ole haluttu kutsua ulkopuolista asiantuntijasovittelijaa.

Himos-Yhtiöt Oy:n etujen puolustamiseksi meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jättää kaavasta valitus, mikä sinällään on todella valitettavaa.

Kenen etuja olisi loukannut, että nyt hyväksytty kaava olisi vastaehdotuksen mukaan valmisteltu uudelleen jakamalla se kahteen osaan ja hyväksymällä tässä vaiheessa muut kuin rinneyhtiön maa-alueet?

Ei kenenkään.

Tuntuu siltä, että virkamiesten ja enemmistöpäättäjien halu ymmärtää väärin on suurempi kuin halu ymmärtää oikein. Surullista!

Juhani Ojala
Päivi Kuokkanen
omistajayrittäjät
Himos-Yhtiöt Oy
Jämsä

Ei kommentteja: