torstai 15. joulukuuta 2016

Harmaalla alueella liikkuminen

Lautakuntien kokoukset eivät ole salaisia, ellei niitä ole erikseen sellaiseksi sovittu tai lain mukaan määrätty asioita salassa pidettäviksi.

Alla suora lainaus kuntaliitosta.

"Luottamushenkilö voi niin halutessaan kertoa suljetussakin kokouksessa esittämänsä mielipiteet ja omien puheenvuorojensa sisällön ulkopuoliselle. Toimielimen muiden jäsenten käyttämien puheenvuorojen julkista selostamista tai julkaisemista ei sen sijaan voida pitää asianmukaisena."

ja lisäksi

"Suljetun kokouksen keskustelut ovat luottamuksellisia

Suljetun kokouksen keskustelut ovat luottamuksellisia, mutta eivät automaattisesti salassapidettäviä. Kunnan luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus (julkisuuslain 22 ja 23 §, rikoslain 40 luvun 5 §) rajoittavat kokouksessa käydyistä keskusteluista kertomista siten, että sellaista tietoa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai josta on säädetty vaitiolovelvollisuus, ei saa paljastaa sivulliselle. Salassapidettävän tiedon paljastaminen ilman lakiin perustuvaa syytä merkitsee virkasalaisuuden rikkomista."

Välillä kyllä liikun harmaalla alueella ;)