perjantai 16. joulukuuta 2016

Ei ole keretty katsoa

Noin kuukausi sitten kirjaamoon on laitettu viesti. Nyt on omasta mielestäni kulunut sellainen aika, että viestiin olisi tullut vastata kohteliaasti, että asiaa ei ole kiireiden mukaan keretty vielä katsoa, mutta otamme sen käsittelyyn silloin ja silloin.

Kysyin virkamieheltä henkilökohtaisesti, miten asian suhteen on edetty. "Ei ole edes ehditty katsomaan"

Mielestäni ei ole menetelty Hallintolain II osan 5 luvun pykälän 23 mukaisesti.

- - -
6.6.2003/434
Hallintolaki

II OSA
HALLINTOASIAN VIREILLETULO JA ASIAN KÄSITTELY VIRANOMAISESSA

5 luku
Asian käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset

23 §
Käsittelyn viivytyksettömyys

Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin.
- - -