maanantai 12. joulukuuta 2016

Talousarvio/suunnitelmat ja kaavat

Luin Jämsän kaupungin talousarvion 2017 / -suunnitelman vuosille 2018/2019 ja pitkään mietiskelin.

INVESTOINNIT 2017 - 2020

MAANKÄYTTÖSOPIMUSINVESTOINNIT (Sivu 37)

- Länsikeskuksen asemakaavan katutekniikka 400 000 € / 2020
- Päijänranta, kaupungin osuus 450 000 € / 2017
- Ylä-Himoksen asemakaava-alue yht. 1 950 000 € / kaupungin osuus 200 000 €. Huom! 1 750 000 €:n osuutta ei löydy muualta kuin kaupungille tonttien vaihtokaupasta.
- - mielenkiintoista...

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Liikenneväylät erilliset; (sivu 41)
- Länsikeskuksen asemakaavan katutekniikka 400 000 € / 2020.
- Päijänrannan asemakaavan kunnallistekniikka 
   600 000 € / 2017,
   200 000 € / 2018 ja
   100 000 € / 2019.
- Ylä-Himoksen asemakaava-alue 
   500 000 € / 2017,
   400 000 € / 2018,
   500 000 €/ 2019 ja 
   550 000 € / 2020
- - hmmm...

Näin ratkeaa Kylpylän vesihuolto, eli 1,2 M€:n investointia ei tarvinnut näyttää kaupungin kustannuksella rakennetun 1,45 M€:n kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.
- - Aiemmin on toimija maksanut olemassa olevan kunnallistekniikan laajennukset, "maailma muuttuu Eskoseni"...

Tavoitteet 2017 (sivu 91)
Himoksen alueen lisävesitarve tyydytetään vuonna 2016 päivitetyssä yleissuunnitelmassa esitetyllä tavalla, suurentamalla runkovesijohtoja alueella ja rakentamalla uudet runkovesi- ja jätevesiputket Himoksesta Jämsään. Rakennustyö aloitetaan vuonna 2016 ja saatetaan loppuun vuonna 2017. Himoksen alueelle rakennetaan lisää runkovesijohtoa ja jätevedenpainejohtoa Himoksen alueen rakentumisen tahdissa. Toteuttamisen ehtona on yksityisten investointien alkaminen. Vesiliikelaitoksen toiminta-alueeseen ei kuulu Himoksen alue, mutta liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä tehden alueen investoinnit ja vuokraamalla rakennelmat, laitteet ja putkistot alueen toimijan, Himos-lnfra Oy:n käyttöön. Vuokralla katetaan pitkällä aikavälillä investointien pääoma- ja rahoituskulut.

Himoksen vesihuoltohankkeet (Sivu 92) yhteensä 1,2 M€. Siis "lue" kylpyläalueen vesihuolto.
- - Kenen kuuluu maksaa?

HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, OSA-ALUE 2-4 /OSA 1 <linkki>

Sivu 57(94)

Vuodepaikkatavoitteet

Himoksen vuodepaikkatavoitteissa ei ole ollut, eikä ole 2011 vahvistunut Länsikeskus.

Sivu 91 (94)

"Länsikeskus- Ylä-Himos-Lintuvuori, osa-alue 2-4 /osa 2

Länsikeskuksen alueelle on kaavoissa esitetty merkittäviä RM-alueita. Länsikeskuksen osalta arvioidaan, että kaikkea kaavassa esitettyä rakennusoikeutta ei tulla käyttämään seuraavan 10 vuoden aikana."
- - Kaavoittaja Jämsän kaupunki antaa julkisessa osayleiskaavan muutoksen liitteessä mielipiteensä

Aiemmin julkaistaan yhteenveto Mastrplanista, että yhtään hiihtohissiä ei tarvitsekaan rakentaa, vaan rakennetaan Ylä-Himos ja Päijänranta, niin saadaan matkailijamäärät kolminkertaistettua.
- - jaaha?...

Ei edes Sherlock Holmes selviä näistä hommista.

Ja jos näistä rupeaa oikein valtuustossa vääntämään, niin nimetään kylpylän yms. vastustajaksi ja saa varmaan Jämsän Jurna 2016 arvon ;)