perjantai 2. joulukuuta 2016

Keski-Himos ilman rinnepalveluja


Valtuutettuna hallussani olevan Himoksen Jämsän seudun matkailun MASTER PLAN 2005-2015 -tiivistelmän mukaan:

Keski-Himoksen I -vaiheessa oli uusi ankkurihissi ja uudet rinteet sekä siirtymärinteet, kustannusarvioltaan 2 M€ ja toteutusaikataulu oli vuosille 2005-2006 sekä rakentamisen vastuutahona oli rinneyrittäjä. Se vaihe toteutuikin.

Keski-Himoksen II vaiheessa oli rinneravintola ja välinevuokraamo, kustannusarvioltaan sekin 2 M€ ja toteutumisaikataulu oli vuosille 2007-2008 sekä rakentamisen vastuutahona oli siinäkin rinneyrittäjä. Valtuutettuna haltuuni saaman materiaalin mukaan rinneyrittäjä haki kaupungilta rakennuslupamenettelyllä rakennuslupaa tälle II-vaiheen rinneravintola- ja välinevuokraamorakennukselle syksyllä 2007. Jämsän kaupunginhallitus hylkäsi 14.1.2008 § 22 hakemuksen, mistä päätöksestä rinneyrittäjä valitti. Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus kumosivat kaupungin tekemän kielteisen päätöksen 8.4.2011.

Hallinto-oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden perustelujen mukaan "voimassa oleva osayleiskaava sallii hiihtokeskustoimintaan liittyvien rakennuksien ja rakennelmien sijoittamisen VU-1 alueelle. Hakemuksen mukainen rakennus, johon on tarkoitus sijoittaa laskettelutoimintaan liittyviä palveluja, on voimassa olevan osayleiskaavan mukainen.

Tämä rinnepalvelujen tukirakennus on edelleenkin rakentamatta ja uudella Keski-Himoksen rinnealueella ei ole vieläkään avauksesta yli 10 vuoden kuluttua jo talvelle 2008-2009 aiottua palvelurakennusta.

Kaupunki muutti alueen kaavan sellaiseksi, että rakennuspaikalle ei jatkossakaan voida rakentaa aiottua hallinto-oikeuksien päätöksen mukaan osayleiskaavassa sallittua rinnepalvelujen tukirakennusta.

Minkälainen strategia kaupungilla on Himoksen rinnepalvelujen kehittämisessä. Olen valtuustossa kuullut useiden valtuutettujen korostaneen, että kaupunki luo yrittäjille tasapuolisesti toimintaedellytyksiä. Valtuusto on saanut tiedoksi korkeimman oikeuden päätöksen 8.4.2011, että kaupunginhallitus on tehnyt väärän päätöksen 14.1.2008 § 22 ja että se on valituksessaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle antanut väärän vastineen.

Lähden tästä Himokseen laskettelemaan ja kuuntelemaan turistien ihmettelyä, kun valtakunnan mittakaavassa suuri ja mahtava rinnealue tuolihisseineen on edelleen ilman rinneravintolaa, välinevuokraamoa, sosiaalisia- ja muitakin taukotiloja.

Pitää muistaa käydä Länsi-Himoksessa tarpeillaan ennen siirtymistä Keski-Himokseen, ettei tule housuihin.

Ohessa kuvaruutukopioina Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 8.4.2011.

Lukutaitoiset ja normaalilla järjellä varustetut lukekaa se tarkkaan.

Loppukysymys:
Mitä oikeus päätti?
Ymmärsitkö lukemasi?