torstai 4. joulukuuta 2014

Konsultit Jämsälle: Lisää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja luottamuksen korostamista

Harvinaisen selkeä ja hyvä konsulttiselvitys Pertec:ltä. Tästä on monen otettava opiksi.
Raportti kuvaa mielestäni hyvin nykytilannetta.

Jämsän seudun nettisivut 4.12.2014

Jämsän kaupungin tilaaman konsulttiselvityksen väliraportti on valmistunut. Keskeisiä selvityksen loppuraporttiin vielä tarkentuvia suosituksia Jämsän kehittämiseksi ovat muun muassa Jämsän organisaation selkiyttäminen yhteisten tukiresurssien hyödyntämiseksi ja elinkeinotoiminnan kehittämisen vahvistamiseksi, kaupungin johtamisjärjestelmän kehittäminen yhteistyön ja jaetun johtajuuden suuntaan sekä avoimuuden, läpinäkyvyyden ja luottamuksen korostaminen kaupungin toimintakulttuurissa.

Konsulttien mielestä Jämsän organisaation kehittämisen painopisteen tulee jatkossa olla ennen kaikkea esimiestoiminnan edellytysten ja tuottavuuden parantamisessa sekä toimialojen välisessä yhteistyössä.

Pertec Consulting Oy:n konsultit Marita Hänninen ja Juha Hynynen Pertec toivat esiin tyytyväisyytensä selvityksen aikana vallinneesta rakentavasta hengestä Jämsän tulevan menestyksen varmistamiseksi.