torstai 11. joulukuuta 2014

Demokraattiset päätökset ja vastaan haraaminen

Suomalainen päätöksenteko perustuu demokraattisiin päätöksiin. Samaa päätöksenteon mallia toteutetaan myös Jämsässäkin. Eri lautakunnat valmistelee asioita kaupungin hallitukselle. Ja sitten kaupungin hallitus esittää asiat kaupungin valtuustolle. Kaupungin ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto.

Virkamiehet taasen tekevät lautakuntien, hallituksen ja valtuuston antamia tehtäviä, jotka monesti ovat linjapäätöksiä ja strategisia suuntalinjoja. Detaljiratkaisujen työstäminen kuuluu virkamiehille.

Toisinaan päätetään asioista, joista kaikki ovat yksimielisiä. Mutta toisinaan asioista joudutaan äänestämään. Monista asioista äänestystulos on selkeä, selvä enemmistö on samaa mieltä.

Päätöksenteon jälkeen tulee kaikkien edistää demokraattisesti tehdyn päätöksen toteutumista. Asiaa tulee edistää kaikin tavoin. Mikäli äänestystulos ei miellyttänyt luottamustehtävässä olevaa henkilöä, niin hänen tulee tyytyä päätökseen. Olkoon hän sitten vaikka vaiti, mutta vastaan haraaminen on epäsuotavaa.

Hyvänä esimerkkinä vastaan haraamisesta on Jokilaakson Terveyden vastustaminen. Tästä päätös on tehty jo noin 4 vuotta sitten ja edelleen tätä päätöstä vastaan harataan. Miksi tietyt henkilöt eivät voi elää demokraattisesti tehtyjen päätösten kanssa? Toinen esimerkki on päätös kilpailuttaa Jämsän SOTE –palvelut. Selkeä enemmistö on päätöksen kannalla. Mutta kuinkas ollakkaan, edelleen tietyt henkilöt haraavat kaikin voimin tehtyä päätöstä vastaan.

Demokraattisten päätösten eteen tulee kaikkien tehdä töitä, jotta ne saadaan maaliin. Tähän tulee kaikkien luottamusmiesten sitoutua. Tämä pätee myös virkamiesten työskentelyyn.