maanantai 1. joulukuuta 2014

Uusi Jämsä VALTUUSTON kokous ryhmäpuheenvuoro 1.12.2014

Leena Valkeajärvi
Hannu Loberg
Seija El Sayed
Jyrki Kokko

Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu tarkkaa taloutta noudattaen. Suunnittelussa näkyy, että talouspohjaa halutaan ihan oikeasti vahvistaa. Uutta ei pystytä luomaan, ellei perustat ole kunnossa. Edelleen jatketaan tarkkaa taloudenpitoa kaikilla osa-alueilla, sillä tulevakaan aika ei näyttäydy Jämsän osalle kovin valoisana. Tehdyt rakennemuutokset näkyvät jo nyt positiivisesti. Kysymmekin; kuinka huonosti asiamme olisikaan, ellemme olisi uskaltaneet tehdä taloutta korjaavia toimenpiteitä. Toki tehtyihin säästötoimenpiteisiin ollaan osin tyytymättömiä työntekijöiden ja kuntalaisten keskuudessa, mutta ne on tehty ainoastaan Jämsän ja sen asukkaiden tulevaa ajatellen. Meidän päättäjien ja virkamiesten on pystyttävä näkemään asian vakavuus ja oltava täysillä mukana, vaikka ulkopuolelta meihin yritetäänkin kovasti vaikuttaa jopa painostaa. Kuntalaisten kuuleminen on tärkeää ja hyviä ehdotuksia on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon. Kuitenkin on muistettava, että meillä on vain se yksi ainoa rahapussi. Meillä ei ole erillistä rahapussia esim sosiaalipuolelle tai sivistyspuolelle, vaikka näin joissakin piireissä oletetaan. Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus on muistettava ja erityisesti ne, jotka eivät pysty ilmaisemaan itseään äänekkäästi.

Uuden Jämsän aloiteenkin pohjalta kaupungin henkilökuntamäärää on saatu supistettua ja saavutettu reilu 5 miljoonaa euroa säästöä vuodesta 2012 alkaen. Raja henkilökunnan vähentämiseen tulee vastaan, mutta sitä ennen meillä on organisaatiot muodostuneet tarvetta vastaavaksi hyvällä suunnittelulla. Oikeat henkilöt oikealla paikoillaan, kunkin osaamistasoa ja ammattitaitoa hyödyntäen. Erityisen hyvää on hiljan henkilökunnalle tehty työtyytyväisyyskysely, joka osoittaa, että ollaan suhteellisen tyytyväisiä työhön, vaikka muutoksia työkentässä on jo käytännössä toteutettu.

Ilolla olemme seuranneet uudisrakentamista tuohon viereen nousevasta vuoropäiväkodista ja Jokilaakson sairaalan viereen nousevasta vanhusten hoitolaitoksesta sekä Linnamäentielle pian valmistuvasta kehitysvammaisten asuntolasta. Rakentaminen etenee vauhdilla ja niiltä osin asiat saadaan kuntoon. Vielä kun saamme koulujen tilanne päivitettyä oppilastarvetta vastaavaksi uskomme, että turhista seinistä maksamisen sijaan voimme suunnata määrärahaa oppilaiden opetukseen. Vanhempien ja opettajien huoli liian suurista oppilasryhmistä on kärjistynyt ja pohjautuu osin vääriin tietoihin. Vaatimuksissa ei haluta tiedostaa kaupungin tämän herkisestä taloudellisesta tilantetta. Olemmekin usein miettineet kaupungin tiedottamista, onko se tarpeeksi kattavaa? Paineita ja huolta kouluun aiheutuu myös väliaikaisista oppilassijoitteluista lukion siirtyessä Jokivarren kouluun. Opetusta jokainen oppilas saa, mutta luokkatila voi olla eri paikassa väliaikaisesti. Tältä osin suunnitelmat ovat kattavat.

Suurta epävarmuutta on aiheuttanut SoTe lain valmistelu. Meillä on olemassa tästä asiasta valtuuston demokraattinen päätös, mitä kohti etenemme. Nyt viedään suunnitelmat tehtyä päätöstä kohti, eikä turhaan harata vastaan. Tulevaisuus näyttää oliko päätöksemme oikea.

Nyt esillä ollut Kuoreveden lentokenttä ja siihen liittyvät mahdollisuudet, on asia mihin on suunnattava paukkuja. Kiitos Vote kun olet asian nostanut esille näkyvästi ja Tuulalle samoin kiitos, kun olet tehnyt voitavasi siellä eduskunnassa. Kyllä valtionkin on herättävä ja suunnattava toimintoja sellaisille alueille, missä työllisyydessä tapahtuu negatiivisia muutoksia. Kaikki edellytykset kyseisille toiminnoille on Hallissa olemassa, Partialla täydennettynä. Työpaikat ja siitä tulevat veroeurot olisivat meille tuiki tärkeitä.

Toinen tärkeä ja työllistävä kohde Jämsälle on Himos. Nyt Jämsän paremman tulevaisuuden nimissä olisi käytettävä kaikki tarmomme olemassa olevien solmujen aukomiseen, jotta jatkorakentaminen saadaan mahdollisimman nopeasti käyntiin. Matkailijat ovat löytäneet Himoksen, mutta Himokseen tarvitaan lisää ympäri vuotista liikuntaa tukevaa toimintaa. Tehdään kaikki voitava asian suhteen. Me Uuden Jämsän valtuustoryhmä näemme haavekuvissamme kaupunginjohtajan kättelemässä Ojalan Jussia ja Kuokkasen Päiviä julkisuudessa lehtien sivuilla sovinnon merkiksi, sovinto joka on saavutettu neuvotteluiden tuloksena. Sopimus vaatii molemmin puolista vastaantuloa ja menneiden periaatteiden unohtamista sekä hyviä rakentavia neuvotteluita puhtaalta pöydältä. Tämä olisi hieno viesti maailmalle. Toivottavasti se ei ole ikuinen haave mielessäni ja asiassa päästään eteenpäin. Himoksen jatkorakentamisen myötä ja kävijämäärien kasvaessa siitä hyötyy koko Jämsän alue.

Näinä vaikeina aikoina nousee keskusteluun kysymykset; onko meillä tarpeeksi hyvä ja työstään innostunut kaupunginjohtaja? Onko meillä tarpeeksi tietävä ja osaava kaupungin hallitus ja valtuusto? Onko ne naiset puheenjohtajina kykeneviä tehtäviinsä? Onko meillä Jämsässä riittävän pätevät ja sitoutuneet virkamiehet? Myös lautakuntien toimintatapaa ja kykyä tehdä viisaita päätöksiä on arvioitu. Kysellä saa ja pitääkin. Kysely ja arvostelu pitää meidät valppaina ja näin tehostamme toimintaamme. Kun kaikki tekevät parhaansa ja vähän enemmänkin, meillä on hyvät mahdollisuudet selvitä. Nyt jos koskaan meidän on opittava puhaltamaan yhteiseen hiileen, Jämsän hiileen.

Uusi Jämsän valtuustoryhmä on hyväksymässä talousarvion vuodelle 2015, taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 sekä investointisuunnitelman vuosille 2015- 2018.