perjantai 12. joulukuuta 2014

Jämsän Äijä ihmettelee

Jämsän kaupunginvaltuuston kokouksen lähestyessä (15.12.) pohdiskelen seuraavaa. Uutisoitu on, että kaupunginhallitus on hyväksynyt ja esittää valtuustolle päätettäväksi tietyn vuokra-alueen myymisen Himoksen rinneyrittäjälle. Olen ymmärtänyt uutisoinnista, että vuokra-alue esitetään myytäväksi indeksikorotuksen mukaisella hinnalla ja että rakennusoikeutta alueella on rajoitettu.

Onko yrittäjän kanssa kasvokkain neuvoteltu ja sovittu seuraavista asioista? Onko oikeudenmukaista korottaa hintaa jos kaupunki on julkisoikeudellista valtaansa käyttäen pantannut myymistä ja rajannut alueelta rakennusoikeutta? Valtuuston päätökseen tulee sisällyttää mahdollisuus kaavan tarkistamiseen, joka mahdollistaa yrittäjän toivomusten mukaisen rakentamisen. Nämä kysymykset haluan pohdittavaksi ja ratkaistavaksi ennen tulevan maanantain kokousta, ettei orastava sovinnollisuus kariutuisi.

Skeptinen päätelmä voisi olla, että asia on valmisteltu nyt kaupungilla siten, ettei alueen osto lopulta houkuttaisikaan rinneyrittäjää, koska hintaa on korotettu ja rakennusoikeus rajattu.

Vuosien panttauksen jälkeen pitää lähestymistyylin olla mahdollisimman myönteinen ja etenkin, koska kysymyksessä on paikallinen Jämsään veronsa maksava sekä Himokseen investoiva yrittäjä.

Nykyisessä tilanteessa sovinnon tieltä eksyminen on Jämsälle kohtalokasta. Kaikkiaan näen, että kaupungin tulee kaikella toiminnallaan tukea yritystoimintaa ja toteuttaa sen toiveiden mukaista kaavoitusta. Himoksen rinneyrittäjän vuokramailla ei tietääkseni ole mitään järkevää perustetta rajoittaa rakentamista (investointeja).

Ystävällisin ja sovinnollisin ajatuksin,
 Risto Ahonen