keskiviikko 12. helmikuuta 2020

Hulevedet sekaisin

Hulevesien somekeskustelu jatkuu. Käsitteet ovat aivan sekaisin. Käsitteet ovat sekaisin päättäjillä, jämsäläisillä ja toimittajilla.

Aloitetaan yrittäjien jättämästä kansalaisaloitteesta. Se on kansalaisaloite ja se käsitellään tietyn sovitun kaavan mukaisesti kaupungilla. Adressia ei ole jätetty. Ja adressille ei ole mitään sovittua käsittelymenettelyä. Se voidaan laittaa vaikka hyllyyn.

Hulevesi käsite on kaikille hieman sekaisin. Hulevesi on taivaalta satavaa vettä, joka sataa huleveden vaikutusalueelle. Se koskee kaikkia rakennettuja vaikutusalueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Kiinteistö on käsitteenä kansankielellä tontti. Kuitenkin monet ymmärtävät kiinteistön käsitteenä rakennus.

Taksa eli hulevesimaksun suuruus määrittellään teknisessä lautakunnassa ja sen päätöksen vahvistaa kaupunginhallitus. Valtuustolla ei ole tekemistä taksan määräytymisen kanssa.

Taksan päätti tekninen lautakunta
Eli valtuusto ei päättänut taksaa, vaan sen teki tekninen lautakunta. Se tuli valtuustolle vain tiedoksi. Tarkka sanamuoto on sanasta sanaan on seuraava: "Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on äänin 30-12 hyväksynyt hulevesitaksan noudattamisalueet teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti ja merkinnyt tiedoksi hulevesitaksan". Dokumentti on linkissä, toiseksi viimeinen kappale.

Vaikutusalue käsiteltiin aluksi teknisessä lautakunnassa ja sen päätöksen vahvisti kaupunginhallitus. Tämän jälkeen kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle vaikutusalueen, jonka se hyväksyi. Taksa tuli vain tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja siitä ei päätetty.

Päätöksenteko on monelle tuntematon. Aluksi tekninen lautakunta valmistelee asiaa kaupunginhallitukselle asiantuntijana. Sitten hallitus esittää kaupunginvaltuustolle. Ja lopuksi kaupunginvaltuusto päättää asian. Tämä niin kuin pääsääntöisesti, mutta tähän on lukuisia poikkeuksia hallintosäännössä. Hulevesitaksan määräytyminen on esimerkiksi poikkeus, joka on määritelty teknisen lautakunnan tehtäväksi.

Laki sitten määrittelee, kuinka Jämsässäkin toimitaan. Hulevesi on maankäyttö- ja rakennuslaissa
"13 a luku Hulevesiä koskevat erityiset säännökset". Kuten aina on lain mukaan toimittava. Linkki lain kohtaan on ohessa <linkki>. Kannattaa lukea laki, koska se on kuitenkin se, minkä mukaan toimitaan.

Sekasotku on aiheutunut siitä, että
- taksa on määritelty liian kovaksi yrityskiinteistöjen osalta
- eri kiinteistöjen välillä ei toteudu tasa-arvoinen kohtelu
- laskutus tehtiin kiinteistörekisterin tietojen perusteella ja rekisterissä oli virheitä
- uuden asian kanssa olisi tullut tehdä koelaskutus ennen asiakaslaskutusta
- koelaskutuksessa olisi tullut kaikki 40 €:sta poikkeavat laskut tarkistaa

Tässä on muuten perin helppo olla jälkiviisas, sen helpompaa viisauden muotoa ei ole olemassa ;)

Lopuksi hulevesiasian on nyt kaupunginhallitus palauttanut teknisen lautakunnalle valmisteluun. Yrittäjät ovat jättäneet asiasta kuntalaisaloitteen, joka käsitellään ajastaan. Ja asiasta on myös tehty valtuustoaloite, missä vaaditaan hulevesimaksujen poistamista. Tämäkin ohjataan tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi.

Jossain vaiheessa tulee päätöksentekoon uudestaan.

Ei kommentteja: