sunnuntai 2. helmikuuta 2020

Näkemyksiä konsultin käytöstä

Olen tässä mietiskellyt konsultin käyttämistä Jämsän kaupungilla. Mieleeni tulee neljä eri tapausta konsultin käytöstä äskeishistoriassa:

- Himoksen Master Plan
- Taajamaosayleiskaava
- Hulevesi
- Keskustan kehittäminen

Himoksen Master Plan toteutettiin Swecon konsultin voimin. Kaikkia alueen yrittäjiä ei saatu mukaan johtuen erinäistä syistä. Suunnitelma on äärimmäisen visionäärinen. Mutta sen heikkoutena näen, että siitä puuttui konkretia ja se, että kuka mistäkin "ideasta" vastaa. Myöskään porrastettua aikataulua ei ollut sekä realismi puuttui. Saattaa jäädä mappiin tämä(kin) konsultin työ.

Taajamaosayleiskaavan tiimoilta näkyi selvästi, että Rambollin konsultti ei ollut edes tutustunut alueeseen. Asukkaiden ja osallisten vastaukset olivat sen näköisiä, että ne oli massatuotantona tehty. Mielestäni asukkaita ei kuunneltu. Tästä poiki useita valituksia. No nyt on kuitenki tehty taajamaosayleiskaava ja konsultti sai rahansa.

Hulevesi harjoitus toteutettiin Pöyryn konsultin voimin. Tietysti järkevää käyttää konsulttia, koska ovat tehneet vastaavia harjoitteita muuallekin. No asiassa meni moni asia ilmeisesti väärin, koska palaute on ollut rajua somemyrskyä. Tosin kaikki palaute ei liity suoraan konsulttiin, ehkä?. Jokin kokonaisuudessa petti ja melko pahasti.

Viimeisemmäksi on aloitettu hanke keskustan kehittämiseksi Swecon konsultin voimin. Työ on juuri aloitettu. Konsultilla on visionäärit puheet, mikä on hyvä, koska se avaa aivolohkoja. Toivottavasti saadaan aikaan suunnitelma lisäksi pieniä realistisia toteutuksia, joihin kaupungilla on varaa.

Yleisesti konsultaatiosta

No sen ymmärrän, että konsulttia käytetään. Se on mielekästä resurssien käyttöä. Mielestäni konsultin käyttäminen ei sitouta virkamiehiä eikä luottamushenkilöitä hankkeeseen. Konsulttien tekemät suunnitelmat eivät ole jämsäläisten näköisiä.

Näiden syiden perusteella suunnitelmat tuppaavat jäämään mappiin. Yleisdilemmana voisi todeta - Suunnitelma tehtiin, mutta mitään konkretiaa ei saatu aikaiseksi. Näinhän moni ajattelee. Mappiin meni.

Nämä ovat vain omia ajatuksiani konsultin käytöstä. Kenenkään ei tule ottaa nokkiinsa, ehkä opiksi.

PS. Lue annettu kommentti, paina "1 kommentti"

1 kommentti:

Tarja Uusipaasto kirjoitti...

Listaan voisi lisätä muutaman talouspuolen konsultaation viime vuosilta - sinällään hyviä suunnitelmia, mutta niiden toteuttaminen on jäänyt lapsen kenkiin.
Olen samaa mieltä kanssasi ongelmista; aina suunnitelmissa ei ole konkretiaa, ei selkeää työlistaa, aikataulua eikä vastuutahoa. Kansalaisia "kuullaan", mutta kuntalaisten palautteen (ja omankin kokemuksen) perusteella valitettavan usein kyse on näennäiskuulemisesta. Lain kirjain täytetään, ei muuta. Onko ihme, etteivät kuntalaiset eivätkä meidän virkamiehemme sitoudu tehtyihin suunnitelmiin.
Ja toisin päin; onko konsultti saanut oikeat lähtötiedot ja tarpeeksi niitä? Saako konsultti tukea kuntaorganisaatiosta ja vastauksia kuntalaisilta tarmokkaasta yrittämisestä huolimatta?
Hyviäkin esimerkkejä konsulttipalveluista on. Silloin kun tarve ja into (kunta) ja osaaminen (konsultti) kohtaavat onnekkaiden tähtien alla, vain taivas on rajana!