keskiviikko 21. helmikuuta 2018

Himoksen kasvu tukee jämsäläistä yritystoimintaa


Vekkarin mielipidekirjoituksessa 7.2.2018 tuodaan esille, että ”Himoksen kasvu ympärivuotisena matkailukohteena tuo kasvua osaltaan koko Jämsän alueelle”. Näin on minunkin mielestä.

Kirjoituksen mukaan ”mahdollinen myönteinen kylpyläpäätöksen mukanaan tuoman tonttikaupan ja rakentamisen viriäminen entistä vilkkaammaksi tietäisi ensivaiheessa positiivisia kerrannaisvaikutuksia erityisesti jämsäläisille rakennusalan yrityksille ja heidän yhteistyökumppaneilleen.”

Ei unohdeta kuitenkaan Himoksen lasketteluliiketoiminnan kehittämisestä? Himottu vuori historiikin mukaan rinneliiketoimintojen kehitys pysähtyi 12 vuotta sitten Himoksen perustaneen rinneyrittäjän ja Jämsän kaupungin välisen maanvuokrasopimuksen ja sen optioehdon mukaisten lisäalueiden haltuun saamisen riitaan ja riita jatkuu yhä.

Ensimmäisen Himoksen Master Planin julkaisun tiedotustilaisuudessa 2.4.2004 rinneyrittäjä kertoi mielipiteenään, että ”Tämän Master Planin ja Jämsän kaupungin kanssa neuvotellun Keski-Himoksen maanvuokrasopimuksen myötä tehtävien investointien johdosta kaksinkertaistuu rinneyhtiöiden liikevaihto ja samalla kaksinkertaistuu Himoksen muidenkin toimijoiden liiketoiminta".

Hyvältä rinneyrittäjän ennuste näyttikin heti alkuun, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.1.2006 visusti julkisuudelta salassa neuvotellun Jämsän kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n välisen Kylpylän aiesopimuksen. Huonoa aiesopimuksessa oli, että rinneyrittäjä ei ollut sen neuvotteluissa mukana, eikä sopimuksen osapuolena, vaikka aiesopimus kattoi rinneyhtiön ja kaupungin välisen maanvuokrasopimuksen optioalueet sekä alueen, mistä oli esikauppakirja 1.8.2005 kaupungin ja rinneyrittäjän välillä. Rinneyhtiö investoi Keski-Himoksen aloitukseen julkisuudessa olleiden tietojen mukaan n. 6 M€ ja kaupunki riitautti optio-oikeuden aiesopimuksen huumassa ja purki perusteettomasti myös kylpylätontilta esikauppakirjan.

Kirjoituksen mukaan; ”kylpyläinvestoinnin vaikutuksia vuosikymmenten aikahaarukalla on mahdoton ennustaa.” Himoksen rinneliiketoimintojen investoinnit kuluineina vuosikymmeninä ovat konkreettisesti nähtävillä, eikä niitä ainakaan tarvitse enää ennustaa. Jämsän kaupungin ja rinneyrittäjän vuosikymmenten riidan vaikutuksia maanvuokrasopimuksen ehdoista on aikahaarukassa taas mahdotonta ennustaa.

Ennuste on mielestäni huono ja siihen kannattaisi myös Jämsän yrittäjien kiinnittää huomionsa kaupungin myötävaikutuksella kylpylän Himoksen alueelle saannin lisäksi.

Rinteiden kehittyminen kasvattaa muidenkin yrittäjien liikevaihtoa positiivisesti. Toivottavasti asioissa päästään eteenpäin. Se on kaikkien jämsäläisten etu.

Jyrki Kokko
UJ

Ei kommentteja: