torstai 17. joulukuuta 2015

Luottamuksen syntyminen tai sen puute

Olen ollut kohta mukana kunnallispoliittisessa toiminnassa kahdeksan (8) vuotta. Asioihin on päässyt sisälle ja on mukana systeemissä. Mitä enemmän vuosia on tullut täyteen, niin sitä enemmän olen oppinut.

Perusasioita: Kaupungin operatiivista toimintaa johtaa johtoryhmä. Kaupungin hallitus valmistelee asioita valtuustolle ja valtuusto päättää. Valtuusto luo niin sanotut suuret linjat. Ja kaikkien tulee muistaa, että valtuusto on kaupungin ylin päättävä elin - se niin sanottu kumileimasin.

Moni asia on hallitukselle selvä, tai no selvä ja selvä. Hallitushan kokoontuu joka toinen viikko eli asioita puidaan paljon, keskustellen ja useasti. Mutta reilun puolenkymmentä valtuuston kokousta on aika vähän, noin joka toinen kuukausi. Virkakoneiston ja valtuutettujen välinen keskustelu on jokseenkin olematonta kokousten ulkopuolella. Lisäksi täytyy todeta, että lautakunnat tekee paljon valmistelevaa työtä hallitukselle ja valtuustolle. Lautakunnat kokoontuvat kuukausittain.

Jotenkin on syntynyt sellainen tunne, että virkakoneisto johtaa ja valtuusto vikisee. Tosin tämä on muuttunut tällä valtuustokaudella. Jotenkin on jäänyt sellainen tunne, että ei pelata avoimin kortein. Tähän olen tullut selvittäessäni erilaisia asioita. Ja jos oikein rupeaa selvittämään, niin asiat vain monimutkaistuvat. Selkeiden vastausten ja selvitysten saaminen on ollut välilä vaikeaa tai miltei mahdotonta. Suoraan sanoen on ihan mahdotonta toisia asioita selvittää. Tämä kokemukseni perustuu suurelta osin Himoksen asioihin.

Sekä mikä koko hommassa on haasteellisinta on luottamus. Siis tarkoitan tällä sitä, että valtuutetut luottaisivat siihen, mitä virkamiehet esittävät. Ainahan sanotaan, että virkavastuulla asiaa hoidetaan eli ajatukseni mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä taklataan tämä luottamus eli jotenkin tulee mieleen, että kun virkavastuulla hoidetaan, niin luottamusta täytyy olla olemassa tämän perusteella.

Luottamus on sellainen asia, että se A N S A I T A A N. Sitä ei tule kukaan antamaan eikä sitä voi mistään saada. Minun kohdalla suurin ongelma on juuri tämä luottamuksen osittainen puuttuminen.

Osittain tähän luottamuksen puuttumiseen on vaikuttanut se, että johtoryhmällä, hallituksella ja valtuustolla ei ole selvillä suunta ja tavoite. Tällä tarkoitan sitä, että johdon tulee näyttää se. Tai oikeastaan se tulee tehdä yhdessä.

Lopuksi täytyy todeta, että olen jotenkin jäänyt kaipaamaan selkeää, johdonmukaista johtajaa, joka on luottamuksena ansainnut.