lauantai 10. joulukuuta 2022

Mielipidekirjoittaminen

Mielipidekirjoituksissa kuuluu kuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanta ajankohtaisiin paikallisiin asioihin. Kuitenkin eri tahoilla on annettu ymmärtää, ettei mielipiteen julkinen esittäminen ole suotavaa eri medioissa, varsinkaan luottamushenkilöiltä. Tulee kuitenkin muistaa, että Suomessa on mielipiteen vapaus.

Paikallislehdissä on yleensä paljon erilaista lukijoiden tuottamaa sisältöä. Lukijoiden tuottamalla sisällöllä on monenlaisia merkityksiä. Ne sitouttavat lukijoita lehteen, lisäävät vuorovaikutusta ja mahdollistavat julkisen keskustelun lehden tarjoamalla paperisella ja/tai digitaalisella alustalla.Lukijoiden mielipidekirjoitukset kuuluvat oleellisena osana nimenomaan paikallislehden sisältöön.

Mielipidekirjoitukset mahdollistavat sen, että paikallislehdessä voidaan käsitellä myös sellaisia aiheita ja näkökulmia, joihin omat toimittajat eivät ole syystä tai toisesta tarttuneet.

Vaikka sosiaalisen median myötä jokaisen on teoriassa helppo saada oma äänensä kuuluviin, edelleen mielipidekirjoituksen julkaiseminen paikallislehden yleisönosastolla tuo kirjoitukselle painoarvoa. Mielipidekirjoituksen tekeminen on mahdollisuus vaikuttaa ja saada oma ääni kuuluviin.

Paikallislehden journalistinen vastuu ja journalistin ohjeet koskevat myös mielipidekirjoituksia. Mielipidekirjoituksessa esitettyjen väitteiden tulee siis pitää paikkansa.

Mielipidekirjoitusten tyypillinen yleisohje on, että mitä lyhyempi ja napakampi kirjoitus on, niin sitä parempi se on.

Politiikan tutkija V.O.Key. John Hopkins yliopiston tutkija professori, on tutkinut mielipidekirjoitusten vaikutusta. Yhteenvetona hän toteaa: ”Mielipidekirjoitukset on hallinnon järkevää huomioida”.

Ei kommentteja: