torstai 2. joulukuuta 2021

Kiertotalous

Tätä se kiertotalous on,...

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen:
- jakamiseen,
- vuokraamiseen ja
- kierrättämiseen.

Siinä materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta.

Kiertotalouteen liittyvät läheisesti muun muassa 
- biotalous, 
- cleantech, 
- jakamistalous, 
- kestävä ruokatalous ja 
- teolliset symbioosit. 

Kiertotalouden toimintamalleihin kuuluvat muun muassa 
- jätteen ja hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja palvelusuunnittelu, 
- jakaminen, 
- liisaus ja 
- vuokraus, 
- korjaaminen ja 
- kunnostaminen, 
- uudelleenkäyttö sekä 
- kierrätys.

Kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa muutosta kohti kiertotaloutta, joka tarjoaa yksilöille ja kotitalouksille keinoja maapallon kantokyvyn rajoissa pysymiseen. 

Kiertotalous vaatii myös yrityksiltä 
- muutosta asenteissa ja 
- toimintatavoissa, 
- käyttäjälähtöisyyttä ja 
- uudenlaisia kumppanuuksia. 

Siirtyminen kiertotalouteen vaatii myös toimintaympäristön kehittämistä.

Ei kommentteja: