lauantai 6. helmikuuta 2021

Rasismin määritelmiä

Luin ajatuksella rasismin määritelmät Wikipediasta. Otteet määritelmistä ovat esitetty alla. Päätin kopioida ne tähän, koska käsittteeni rasismista oli liian suppea. Varsinkin Anna Rastaksen määritelmä puhutteli minua.

Rasismia on määritelty eri tavoin tieteessä, arkikielessä, politiikassa ja lainsäädännössä. Käsitteenä rasismi tuli laajempaan käyttöön vasta 1930-luvulla.

Tieteen termipankki määrittelee rasismi seuraavasti:
rasismi (Filosofia) näkemys, jonka mukaan on biologisesti määräytyneitä eroja eri rotujen välillä ja tästä syystä jotkut rodut ovat arvokkaampia tai kykenevämpiä kuin toiset

Kielitoimiston sanakirja antaa rasismille lyhyen määritelmän:
rotusyrjintä, -sorto, etninen syrjintä.

Rasismiin perehtynyt sosiologi Anna Rastas on esittänyt rasismille pidemmän määritelmän:
Rasismiksi voidaan luonnehtia valta- ja alistussuhteita tuottavia ajattelu-, puhe-, ja toimintatapoja, joissa jonkun yksilön tai ryhmän (oletettu tai väitetty) ominaisuus, olipa se biologinen tai kulttuurinen, esitetään olemukselliseksi ja muuttumattomaksi.

Ihmisoikeusliitto on määritellyt rasismin seuraavasti:
»Rasismia ovat sellaiset uskomukset ja toiminnot, jotka pohjautuvat ajatukseen ihmisryhmien perustavanlaatuisesta kulttuurisesta ja/tai biologisesta erilaisuudesta, ja jotka oikeuttavat ihmisryhmien negatiivisen kohtelun tällä perusteella.»

Näillä määritelmillä rasismin käsite on erittäin laaja. Se on paljon laajempi kuin yleisesti tunnetaan.

Ei kommentteja: