lauantai 20. helmikuuta 2021

Laki menee aina edelle

On toinen ja viimeinen hulevesilaskutuskierros menossa. Taas on tullut yhteydenottoja laskutukseen ja sen virheellisyteen ja lain soveltamiseen liittyen. Yritän parhaani mukaan neuvoa, miten tulee toimia. 

LAKI MENEE AINA EDELLE.  

Ei auta mitään, vaikka on paikallisesti sovittu jotain muuta, jos sen on lain kirjaimen vastainen. Laki ajaa aina kaiken ohitse. Laki on laki jokaisessa Suomen kunnassa.

Eniten närää hulevesilaskutuksessa on aiheuttanut lain kohta 103 f. Toisena on taksan suuruus. Mielestäni hallinto-oikeudelle tehtyjen valitusten toimielimen antamat lausunnot ovat lain vastaisia. 

No en ole lakimies, mutta käytän sujuvasti maalaisjärkeä ja osaan lukea lakia.

103 f § (22.8.2014/682)
Kiinteistön hulevesien johtaminen


Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei johdeta vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon.

Kunnan määräämä viranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautuksen 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, jos kiinteistön omistaja tai haltija huolehtii hulevesien hallinnasta asianmukaisesti muilla toimenpiteillä

Ei kommentteja: