lauantai 20. helmikuuta 2021

Keskisuomalaisen vaalikoneen 2021 kysymykset

Ilolla täytin Keskisuomalaisen vaalikoneen kysymyksiä. Ne olivat hyvin laadittu ja asemoituvat hyvin Jämsään. Mielestäni aitoja kuntavaalikysymyksiä oli tehty. Kysymyksiä oli myös asiallinen määrä.

Kiitos kysymyksien tekijöille.

Alla Keskisuomalaisen vaalikoneen kysymykset.

- - - 

Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelujen karsiminen.

Jämsän väkiluku laskee. Kaupungin pitää houkutella uusia asukkaita rahallisin kannustimin.

Kuntani palveluja pitää siirtää entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettaviksi.

Jämsän on seuraavan valtuustokauden aikana investoitava ennen kaikkea Himoksen alueelle, muut kohteet voivat odottaa.

Olisi hyvä, että kuntaani tulisi lisää ulkomaalaista työvoimaa.

Jämsä kustantaa itse ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen. Oma päivystys tulee pyrkiä säilyttämään myös tulevassa soteuudistuksessa vaikka se maksaisi nykyistä enemmän.

Jämsään tulisi rakentaa tuulivoimapuisto.

Terveyskeskusmaksut pitää poistaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kunnolliseen hoitoon.

Jämsän tulisi tuottaa palvelunsa itse ja luopua ulkoistuksista.

Kuntani pitää maksaa syntyvien lasten perheille vauvarahaa.

Jämsän palvelut ovat ylimitoitettuja nykyiseen väkimäärään nähden.

Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

Jämsän olisi panostettava enemmän rahaa kulttuuriin, vaikka se merkitsisi säästöjä muualla.

Päätöksenteossa ympäristö pitäisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle silloin kun nämä ovat keskenään ristiriidassa.

Jämsän poliittinen keskustelukulttuuri on nykyisin kärjistynyttä. Päättäjien pitäisi jatkossa pystyä parempaan yhteistyöhön, vaikka se tarkoittaisi oman ryhmän tavoitteista joustamista.

Kuntani tulee tarjota ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.

Kunnallisissa ruokapalveluissa (esim. kouluissa) tulee painottaa lähituotteita, vaikka muualta ostaminen olisi halvempaa.

Jämsässä on viisi taajamaa ja kaikissa niissä ylläpidetään vielä kunnallisia palveluja. Pienten taajamien palvelut tulee lakkauttaa ja keskittää toiminta Jämsän keskustaan.

Kunnan työntekijöitä ei saa irtisanoa eikä lomauttaa edes kovissa säästöpaineissa.

Jämsässä ei tällä hetkellä ole kaupungintaloa ja työntekijät on hajasijoitettu. Jämsä pärjää jatkossakin hyvin näin.

Ei kommentteja: