keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Uusi maankäyttösopimusmalli ja vanhan muutokset

Mitä tarkoittaa käytännössä uusi Himoksen maankäyttösopimusmalli?

Teksti lopussa on kuvaruutukopioina koko asiakirja. Kohdat 5 ja 7 on aiemmassakin mallissa.

Kohta 5 on "suhmurointipilleri"

"Kaupunki voi tarvittaessa siirtää tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan/oikeuksiaan tytäryhtiöilleen, esim. sopimusalueella toimivalle vesihuoltolaitos Himos-Infra Oy:lle." 

Tytäryhtiöt ovat suojassa julkisuudelta ja luottamuspäättäjiltä. Esimerkiksi tämän uuden kylpylän vesihuollon ja katujen kustannukset menee sinne. Ne kustannukset olivat olivat Himoskylän kylpyläkaavassa (Aiesopimus/valtuuston päätös) n. 3,5 M€. Mikään nykyinen vesihuoltolinja ei riitä, eikä sovellut uudelle kylpylälle, joka vaatii uudet isot linjat ja jätevesipumppaamon, mitä ei ole missään kaupungin organisaatiossa julkisesti käsitelty.

Tämä uusi sopimusmalli ei koske kylpylän jo tehtyä kahta (Tobermore Oy ja sen tytäryhtiö) maankäyttösopimusta, eikä jo tehtyä Himos Resort Oy:n vanhan golfkentän maankäyttösopimusta.

Kohta 7 On vanha, mutta sitä ei kukaan noudattanut, eikä kaupunkiorganisaatio tiennyt, kuka sen noudattamista valvoi.

"Tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi Maanomistaja luovuttaa sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tai viimeistään ennen asemakaavan hyväksymistä Kaupungille XXX euron suuruisen kiinteistökiinnityksen, sopimuksen suuruisen rahamääräisen talletuksen
tai rahalaitoksen omavelkaisen takauksen."


Aiemmin tähän alkuun riitti maanomistajan omavelkainen takaus, minkä Himos Resort Oy:kin antoi ja se purettiin käsittämättömästä syystä kaupunki hyväksyi golfkentän suuren projektin aloittamiseen Himospyntän kiinteistökiinnityksen. Kaupungin olisi pitänyt pitää Himos Resort Oy:n omavelkainen takaus, joka oli paras vakuus yhtiöltä, mitä nyt suojelee Tobermore Oy.

"Kiinteistökiinnitys tulee vaihtaa joko rahamääräisen heti realisoitavissa olevaan Kaupungin nimiin tehtävään talletukseen tai omavelkaiseen rahalaitoksen takaukseen ennen kunkin kohdealueen rakentamisen aloittamista. Talletustodistukseen tai muuhun irtaimeen panttiin on liitettävä pantinantajan panttaussitoumus ja talletustodistukseen lisäksi pankin sitoumus säilyttää Kaupungin panttioikeus talletukseen. Kaupungilla on oikeus realisoida annettu vakuus erääntyneiden saatavien maksamiseksi. Vakuutta vapautetaan maksettujen rakennuskohteiden kustannuksia vastaavasti. Viivästyskorkona käytetään korkolain mukaista viivästyskorkoa."

Eli nyt valtuustossa päätetään ehdoista, mitkä ovat olleet jo aiemmin 13.09.2010 § 34 päättämiä ehtoja.

Ehtoja ei vaan ole noudatettu sen jälkeen Patalahden golfkentän asemakaavan maankäyttösopimuksessa, eikä sen muutoksessa Salavantien jatkossa, eikä sen osa-alueen muutoksessa Himospynttä, eikä Lintuvuoren asemakaavan maankäyttösopimuksen muutoksessa.

Ehdot ovat samat vanhat ja ennallan, sekä niin kovat, että Himos ei kehity muilta osin, kun kohteissa, missä kaupunginhallitus "suhmuroi" pärstäkertoimella hankkeelle kunnallistekniikan kohdan 5 mahdollisuuksilla. 

Seuraava suhmurointikohde on Ylähimos, jos ei sitten Päijänrannassa kaupunki uskalla edetä. Ylähimoskin ajautuu mielestäni samaan tilaan, kuin Päijänranta, kun kaupungilta loppuu rohkeus suhmuroida.