keskiviikko 15. maaliskuuta 2017

Teiden kunto - keväiset reiät

Kevät on koittanut ja tiestö on jälleen rekiintyntyt talven jäljiltä niinkuin joka keväänä.

Kuka vastaa teistämme?

Teiden kunnossapito on jaettu kahteen osa-alueeseen kunnan- ja valtion teihin. Jämsässä kunnan teiden kunnossapidosta vastaa Jämsän kaupunki ja valtion teistä Liikennevirasto.

No mistä sitten tietää mikä tie on kunnan ja mikä valtion?

Karkeasti se menee niin, että
- kunnan tiet ovat taajamassa
- valtion tiet ovat taajaman ulkopuolella
Lisäksi on yksityisteitä, joka määritteleminen onkin jo vaikeampi asia.

Miten tiestöön liittyvistä vioista ilmoitan?

Jos valtion tiestössä on vikaa tulee soittaa
Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100.

Jos kunnan tiestössä on vikaa Jämsän alueella, tulee ilmoitus tehdä
Jämsän kaupungin nettisivulle oheisesta linkistä <linkki>

Vakavissa tiestöön liittyvissä asioissa on jokaisen velvollisuus ilmoittaa asiasta. Loppujen lopuksi jos ei muuta osaa tehdä, niin voit soittaa hätänumeroon 112.