lauantai 28. marraskuuta 2015

Kylpylästä ei tulekkaan kuivapesulaa

Täytyy todeta, että jonkun asian etsiminen Jämsän kaupungin 2016 talousarviosta on välillä salapoliisin hommaa. Saamani vastauksen perusteella raha löytyy talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Alla saamani vastaus kursiiivilla, joka on myös monelle yleissivistystä - Jämsän Vesi liikelaitos vs. Himos Infra.

- - -
Himokselle menevistä runkojohdoista ja niiden kustannuksista vastaa Jämsän Vesi liikelaitos. Himoksen alueella omalla toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaa Himos-Infra Oy.

Jämsän Vedellä ja Himos-Infralla on sopimus vesihuollon järjestämisestä. Jämsän Vesi toimittaa Himos-Infralle sen tarvitseman puhtaan veden ja ottaa vastaan alueelta tulevan jäteveden.

Himoksen vesihuollon yleissuunnitelman päivittäminen on käynnissä. Jämsän Veden talousarviossa on varattu vuosille 2016 ja 2017 määräraha runkolinjojen jatkamiseen Nakkerpohjasta Kaipolanväylälle.

Kylpylää varten tehdään Himoksen alueella Himos-Infran toimesta ns. tonttiliittymät, isompia muutoksia ei tällä tietoa Himoksen alueella kylpylän takia tarvita. Kylpylä ja huoneistohotellit maksavat taksan mukaiset liittymismaksut.

Jämsän Vesi liikelaitos maksaa tietenkin omat rakentamisensa ja Himos-Infra Oy omansa. Jämsän Veden tulot koostuvat käyttömaksuista, perusmaksuista ja liittymismaksuista. Verorahoilla ei siis tueta Jämsän Vettä, eikä Himos-Infraa. Himoksen alueen runkolinjojen lisärakentaminen ei yksin johdu kylpylästä, vaan Himoksen alueelle on tulossa runsaasti muutakin rakentamista. Investoinnit selviävät talousarviosta.


Jämsän Vesi liikelaitoksen Himoksen vesihuoltohankkeet on esitetty talousarviokirjassa seuraavasti: ”Mikäli kylpylästä tehdään investointipäätös, hanke sisältää vesi- ja jätevesirunkolinjojen jatkamisen Nakkerpohjasta Jämsän keskustaan. Sammallahdentien siirto aiheuttaa runkolinjojen rakentamista”.

Himoksen vesihuoltohankkeisiin on talousarviossa vuodelle 2016 varattu 400.000 euroa ja taloussuunnitelmassa 600.000 euroa vuodelle 2017.
- - -