lauantai 28. marraskuuta 2015

Himoksen kylpyläasemakaavan kunnallistekniikka talousarviossa?

En kyllä nielaissut saamaani vastausta, koska olen valtuutettuna epäselvyytenä kysynyt vaan ja ainoastaan tämän uuden kylpylähankkeet kunnallistekniikan ratkaisuista ja ja kustannuksista, kun tulevan kaupunginvaltuuston kokouksen 30.11.2015 listalla on hyväksyttävänä kaupungin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 sekä investointisuunnitelma vuosille 2016-2019. Linkistä löytyy lähes sadan sivun tietopaketti.

Kommentoin kursiivilla kaupungin sitaateissa olevaa vastausta kaupungilta;
---
"Himokselle menevistä runkojohdoista ja niiden kustannuksista vastaa Jämsän Vesi liikelaitos. Himoksen alueella omalla toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaa Himos-Infra Oy."
---
Siitä ei ole valtuutetulle epäselvää.
---
"Jämsän Vedellä ja Himos-Infralla on sopimus vesihuollon järjestämisestä. Jämsän Vesi toimittaa Himos-Infralle sen tarvitseman puhtaan veden ja ottaa vastaan alueelta tulevan jäteveden."
---
Siitäkään ei ole valtuutetulle epäselvää.
---
"Himoksen vesihuollon yleissuunnitelman päivittäminen on käynnissä. Jämsän Veden talousarviossa on varattu vuosille 2016 ja 2017 määräraha runkolinjojen jatkamiseen Nakkerpohjasta Kaipolanväylälle."
---
Siitäkään ei ole epäselvää, vaikkakin Himoksen vesihuollon yleissuunnitelma on juuri päivitetty voimaan tulleiden kaikkien ydinalueen asemakaavojen myötä sekä Himos - Nakkerpohja - Jämsä runkolinjan osalta, mitä Himoksen pää on jo sen suunnitelman mukaan rakennettu.
---
"Kylpylää varten tehdään Himoksen alueella Himos-Infran toimesta ns. tonttiliittymät, isompia muutoksia ei tällä tietoa Himoksen alueella kylpylän takia tarvita. Kylpylä ja huoneistohotellit maksavat taksan mukaiset liittymismaksut."
---
Tämä asia oli valtuutetulle epäselvä, mutta nyt sitten selvä, että tulevan kylpylähotellin asemakaavan maankäyttösopimuksessa Himos-Inra Oy sitoutuu rakentamaan kylpylän kaava-alueen ns. tonttiliittymät. Silloinhan, aivan oikein kylpylä ja huoneistohotelli maksavat rakennusluvan yhteydessä taksan mukaiset liittymismaksut Himos-Infra Oy:lle, joka on maankäyttösopimuksen osapuoli.
---
"Jämsän Vesi liikelaitos maksaa tietenkin omat rakentamisensa ja Himos-Infra Oy omansa. Jämsän Veden tulot koostuvat käyttömaksuista, perusmaksuista ja liittymismaksuista. Verorahoilla ei siis tueta Jämsän Vettä, eikä Himos-Infraa. Himoksen alueen runkolinjojen lisärakentaminen ei yksin johdu kylpylästä, vaan Himoksen alueelle on tulossa runsaasti muutakin rakentamista. Investoinnit selviävät talousarviosta."
---
En valtuutettuna löytänyt kysymiäni kaupungin vesihuollon rakentamisia, koska ne olivat Jämsän Veden ja Himos-Infra Oy:n vastuulla.
---
"Jämsän Vesi liikelaitoksen Himoksen vesihuoltohankkeet on esitetty talousarviokirjassa seuraavasti:
”Mikäli kylpylästä tehdään investointipäätös, hanke sisältää vesi- ja jätevesirunkolinjojen jatkamisen Nakkerpohjasta Jämsän keskustaan. Sammallahdentien siirto aiheuttaa runkolinjojen rakentamista”.

"Himoksen vesihuoltohankkeisiin on talousarviossa vuodelle 2016 varattu 400.000 euroa ja taloussuunnitelmassa 600.000 euroa vuodelle 2017."
---
Näitä asioita en kysynyt, koska kysymykseni koski Himoksen kylpyläasemakaavan kunnallistekniikan vesihuollon rakentamisen kustannuksista, koska niitä ei ollut maanantaina 30.11.2015 valtuustossa hyväksyttäväksi esitetyssä talousarviossa vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2016-2018, eikä investointisuunnitelmassa vuosille 2016-2019.

Tämä on elämää. Yöunet on koetuksella. Tämä on valtuutetun arkea, kun sen tosissaan ottaa.

Kristallipallossa ei näy yhtään kepeämpiä aikoja...