torstai 26. marraskuuta 2015

Jämsän Terveys ottaa kokonaisvastuun - Mitä tarkoittaa?

Insinöörin on otettava rautalankaa väänneltävä hetken ja lopuksi on piirrettävä kuva.

Miksi tätä asiaa aukaisen, niin se johtuu siitä, että valtuustossa ei asiaa oikein ymmärretä. Paljon tulee olemaan keskustelua. Kokemuksesta tiedän, että itse asiasta ei osata edes puhua, vaan sen vierestä sekä "kovaa ja korkeelta".

Sote -lautakunnan pöytäkirjasta selviää koko asia. Alla on kursiivilla yhteenveto sanasta sanaan, ja se löytyy on Jämsän kaupungin sivuilta.
- - -
Sopimuksen muuttaminen siten, että kokonaisvastuu annetaan Jämsän Terveys Oy:lle Jokilaakson Terveys Oy:n tuottamien palvelujen osalta palvelusopimuksessa sovittua aikaisemmin on kaupungin edun mukaista ja siitä tulee selviä toiminnallisia ja taloudellisia hyöty- jä kaupungille: kahden laajan, vähimmäisvaatimuksiltaan ja laatuvelvoitteiltaan hyvin erilaisen sopimuksen seuranta ja valvonta työllistää tällä hetkellä niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin talous- ja yleishallinnossakin huomattavasti enemmän kuin yhden sopimuksen valvonta. Kokonaisvastuun aikaistamisella palveluita tuottaisi vain yksi taho ja palvelusopimuksen mukainen hinta olisi kiinteä kokonaishinta ja se sisältäisi kaikki palvelusopimuksen mukaiset toiminnasta aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta niitä kustannuksia, joita ei voida siirtää yritykselle. Tällä hetkellä Jokilaakson Terveys Oy:n hinta ei ole koko sopimuksen osalta kiinteä, se perustuu suoritehintoihin eikä sisällä taloudellista vastuuta kokonaistoiminnasta. Myös hinnankorotusperusteet ovat erilaiset. 

Kokonaisvastuun siirto sovittua aiemmin ei aiheuta henkilöstöön kohdistuvia muutoksia eikä vaikuta palvelusopimuksessa sovittuun hintaan.Kokonaisvastuun antaminen Jokilaakson Terveys Oy:n tuotta- mien palveluiden osalta sisältää myös erikoissairaanhoidon kokonaisvastuun, joten siitä ei tarvitse erikseen päättää.

Jokilaakson Terveys Oy:n ja Jämsän Terveys Oy:n ohjausryhmät suosittavat kokonaisvastuun antamista Jokilaakson Terveys Oy:n tuottamien palvelujen osalta sovittua aiemmin.

- - -
Yksinkertaisesti sanottuna nyt toimijoina on JLT ja JT. Jatkossa kokonaisvastuu -mallissa se olisi JT, joka ostaa alihankintana JLT:ltä. JT ottaa kokonaisvastuun (alla esitettynä).

Muutamia pointteja:
- ihan alunperinkin olisi näin tehty, jos olisi ollut etukäteen tiedossa vain
   ja ainoastaan yksi toimija
- kyseessä on sopimuksen siirto
- jatkossakin toimitaan saman vanhan Jokilaakson Terveyden sopimuksen mukaisesti
- kyseessä on alihankinta
- tämä olisi tapahtunut kuitenkin 2017
- ohjausryhmä on esityksen kannalla

Edut:
- kustannukset pysyy noin samana (alla esitettynä)
- kiinteä kustannus jatkossa
- yksinkertaistaa toimintaa
- virtaviivaistaa toimintaa
- ja mikä tärkeintä se on Jämsäläisten etu

Periaatekuva

Taloudellinen vertailu