keskiviikko 6. toukokuuta 2015

Esko Järvenpää: Terveysyritysten hallittua voittoa ei pidä pelätä, jos SOTE - kustannukset alenee

Asiakkaat eli potilaat voivat jatkossa omistaa osan terveysyhtiöstään. Esimerkkinä Pihlajalinna joka on ilmoittanut listautuvansa pörssiin (5 ja 6. 5.15 AL.). Sisäsuomeen on aiemmin perustettu heidän kanssaan yhteisyrityksiä joista kunta siis kuntalaiset omistaa ja hallitsee 49 % ja nyt joka haluaa suuremman välillisen ohjausvallan voi listautumisen jälkeen hankkia sitä osakeomistuksena pörssiyhtiöltä. Tämä on tienkin vain harvoja kiinnostava tai mahdollinen.

Yhteisyritysten osingonjako on määritetty sopimuksessa jaettavaksi yrittäjäosapuolen ja kunnan kesken sekä osa toiminnan kehitykseen, mikään kultakaivos ei terveysyritys ole. Tuotettu voitto on kuitenkin osoitus toiminnan tehokkuudesta kun samalla sopimuksen laatutavoitteissa pysytään. "Pientä" voittoa tuottavat myös terveysyritykset - apteekit eikä niitä ihmetellä. 

Yhteisyritys on toiminut Jämsässä viitisen vuotta ja kokemuksen vahvistamana syksyllä aloittaa samalla, mutta laajennetulla mallilla uusi kymmenen vuoden jakso. Kumppanin listautuminen pörssiin tuo lisää avoimuutta, kehityspotentiaalia ja uskoa kotimaisuuteen ja se on meidän potilaiden etu. Valitettavasti ministerit Räty ja Huovinen ovat kovasti arvostelleet tätä uutta kustannustehokasta mallia.

Pitkään on puhuttu Suomen elvyttämisestä rakenteita uusimalla, nyt tässä on oikeasti uusi hyväksi havaittu rakenneuudistus, se pitäisi noteerata myös uudessa valtion SOTE X mallissa. Kunnan ja terveysyrityksen yhteisyrityksen uusi malli tuo säästöjä asiantuntijayrityksen organisoinnin kautta, työt järjestellään yksityispuolella tehokkaammin kuin hallintosäännösten ohjaamalla julkisella sektorilla. Voitto on tietenkin se yritystoiminnan luonnollinen vauhdittaja eikä sitä pidä pelätä kun samalla veronmaksajien rahoja säästyy. Säästötavoitteet ei ole utopiaa, ne on kirjattu sopimuksiin ja niitä tietenkin seurataan.