keskiviikko 20. toukokuuta 2015

Jämsän kaupungin henkilöstömäärän vähentämisen tilanne

Laitoimme kirjaamoon (kirjaamo@jamsa.fi) oheisen postin, jotta saisimme vastauksen Jämsän kaupunginvaltuuston päättämään asiaan. Vastausta ei ole saatu valtuuston kokouksessa eikä sen jälkeisessä sähköpostikirjeenvaihdossa.


Jämsän kaupungin henkilöstömäärän vähentämisen tilanne

Jämsän kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 kokouksessaan vähentää henkilöstökuluja 4 M€ eli noin 100 henkilöä vuonna 2014. Tämä valtuusto myöhemmin vahvisti. Vähentäminen päätettiin tehdä vuosina 2014 ja 2015.

Uusi Jämsä -ryhmä kysyy, että mikä on henkilöstömäärän vähentämisen tilanne nyt vuosilta 2014 ja 2015? Haluamme tiedon sekä tulosyksiköittäin että kokonaisuutena.

Vuoden 2013 lukua ei tule ottaa huomioon valtuuston päätöksen mukaisesti.

Pyydämme antamaan vastauksen kaikille valtuutetuille seuraavassa Jämsän kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.6.2015.

20.5.2015
Uusi Jämsä -ryhmä
Jyrki Kokko, Hannu Loberg, Seija El Sayed, Leena Valkeajärvi