lauantai 16. toukokuuta 2015

Option synty - Syväluotaava analyysi

Miten optio syntyi? Sehän on ollut keskusteluissa. Ohessa erittäin syväluotaava analyysi, miten asiat ovat edenneet. Selvitys on pitkä ja perusteellinen. Onko analyysi oikein vai ei, niin voitte tarkistaa asioita "Himoittu vuori" kirjasta. Lisäksi olen kaupungin valtuutettuna saanut tarkentavaa aineistoa, erilaisia asiakirjoja vuosien varrelta.


Syväluotaava analyysi option synnystä

Kevätalvella 2000 rinneyrittäjä aikoi vuokrata tai ostaa Haiskan tilan osayleiskaavan rinnealueet, joiden kaavamerkki oli VU-1. Kaupunki ilmoitti rinneyrittäjälle, että se tulee käyttämään etuosto-oikeutta, jos rinneyrittäjä ostaa haluamansa määräalan. Piispaloille kaupunki ilmoitti, että se ostaa kaikki (osayleiskaavan rinnealueen VU-1 ja golfalueen VU-2) tai ei mitään. Rinneyrittäjä ei halunnut ostaa golfalueita VU-2. Kaupunki osti toukokuussa 2000 Haiskan tilasta määräalan Piispaloilta ja siitä muodostui Himoshaiska-tila.

Tammikuussa 2001 kaupunki vuokrasi golfyrittäjälle Himoshaiskan osayleiskaavan golfalueen VU-2 kokonaisuudessaan ja osan rinnealueesta VU-1. Rinneyrittäjä vastusti rinnealueen VU-1 vuokraamista ja kaupungille maan myynyt Marja-Liisa Piispala valitti kaupungin päätöksestä sillä perusteella, että osayleiskaavan rinnealueen VU-1 vuokraaminen golfyhtiön käyttöön vaarantaa Keski-Himoksen rinnehiihtokeskuksen toimintaedellytyksiä ja elinvoimaa. Valitus hylättiin.

7.12.2001 kaupunki rinneyrittäjä aloittavat neuvottelut rinnealueen maista Keski-Himoksen rakentamisen aloittamiseksi. Kaupunginjohtaja Asunmaa ilmoitti, että kaupungin ja golfyrittäjän vuokrasopimuksen ehtoja noudatetaan kaikissa uusissa sopimuksissa. Rinneyrittäjä ilmoitti, että sille käy, koska siinä vuokrasopimuksessa on sen edellyttämä lunastusehto. Rinneyrittäjä ilmoitti, että se ei edelleenkään hyväksy golfalueen vuokrasopimuksen aluerajausta ulottuen osayleiskaavan rinnealueelle VU-1.

4.2.2002 kaupunki ja rinneyrittäjä sopivat ja allekirjoittivat lyhytaikaisen vuokrasopimuksen Keski-Himoksen suunnittelun ja perustustöiden rakentamiseksi ja sovittiin, että lopullisen vuokrasopimuksen yhteydessä neuvotelaan golfyrittäjän kanssa maa-alueiden hallinnasta siltä osin mitä käyttötarkoitus edellyttää.

18.8.2004 rinneyrittäjä lähettää yksilöidyn kirjeen kaupungille, missä se määrittelee vuokrattavaksi tarvittavat maa-alueet ja vaatii optiota golfyhtiön vuokrasopimuksen osayleiskaavan rinnealueista VU-1, koska vireillä olleessa Masterplanissa ei osoitettu aluetta golfalueeksi.

15.9.2004 oli ensimmäinen lopullisen vuokrasopimuksen neuvottelu ja 22.9.2004 oli ensimmäinen sopimusluonnos. 29.9.2004 seuraavassa neuvottelussa oli vuokra-alueelle rakentaminen asiana ja sen jälkeen luonnos 30.9.2004. Viimeinen neuvottelu oli 17.11.2004 ja luonnos hallituksen iltakoulussa 29.11.2004.

2.12.2004 iltakoulun jälkeen kaupungin tekninen johtaja toimeksi saaneena ilmoittaa, että "Tämänmuotoinen maanvuokrasopimus on esitelty kaupunginhallituksen jäsenille ja tässä muodossa olevaan sopimukseen on olemassa poliittinen hyväksyntä. Ilmoittanette käykö tämä vuokrasopimus, jotta voidaan laittaa eteenpäin kaupungin organisaatiossa." Sopimusluonnoksessa esitetään optiokohdassa, että "Vuokralaisella on ensisijainen oikeus osayleiskaavassa rinnealueiksi varattujen alueiden haltuunsa saamiseen. Optio pois kokonaan." Vuokrasopimus oli menossa 15.12.2004 kaupunginhallitukseen ja vuoden viimeiseen valtuustoon ja kukaan kaupungilla ei osannut sanoa, että mitä tarkoitettiin puneella lisätty huomautus, että "Optio pois kokonaan". Jos oletetaan, että se on kommentti siitä, ettei kaupunki voi antaa optiota alueesta, joka on vuokrattu golfyhtiölle, niin se ei pidä paikkaansa, koska kirjan tekijän kaupungilta saamasta materiaalista selviää, että golfyrittäjä Hannu Haljala oli purkanut vuokraoikeuden jo 21.9.2004, mutta kaupunki ei ollut siitä missään rinneyrittäjän neuvotteluissa sen jälkeen kertonut.

Tämä kaikki oli vuokrasopimuksen neuvotteluissa ja optioasiassa tapahtunut ennen kuin Pitkäniemi tuli palvelukseen 1.1.2005, mutta käräjäoikeus olis sitä mieltä, että Ojala ei ollut varsinaisissa vuokrasopimuksen neuvotteluissa mukana. Hovioikeudessa Pitkäniemi ja Lehtonen kertoivat, että vuokrasopimuksen neuvottelut alkoivat sen jälkeen, kun MasterPlan oli julkaistu 2.4.2005. Todistajien totuuden vastaisen todistamisen oikeudenäynnissä oikeus totesi, että Vaaran kertomus oli virheellinen, mutta ei totuuden vastainen. Oikeuden ei mielestään tarvinnut Asunmaan kohdalla sitä toistaa, vaan totesi, ettei vuokrasopimusneuvotteluiden voida katsoa alkaneen, ennen kuin Asunmaa on niihin osallistunut. Oikeus ei jaksanut käydä kaikkia kirjallisia todisteita läpi, mistä olisi selvinnyt, että Asunmaa veti ensimmäistä neuvottelua ja Asunmaa esitteli vuokrasopimusluonnoksen hallituksen iltakoulussa 29.11.2004. Pitkäniemi tuli taloon 1.1.2005

Mitä nämä todistajat voittivat?

11.2.2005 Jorma Lehtonen lähettää Espanjaan toimitusjohtaja Pitkäniemen pyynnöstä luonnokset maanvaihdon esikauppakirjasta ja sen liitteenä olevasta optiosopimuksesta rinneyrittäjän ja kaupungin toimista Himoksen kehittämiseksi sekä lopullisen maanvuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksessa oli kaikki ok ja optioehto aiemmin 17.11.2004 neuvottelussa sovittu, että "Vuokralaisella on ensisijainen oikeus osayleiskaavassa kaikkien VU-1 rinnealueiksi varattujen alueiden haltuunsa saamiseen." Pitkäniemi soittaa perään ja kysyy, että onko tarvetta sopimusten juristitarkastukseen? Ojala vastasi hänelle, ettei ole. Lisäksi hän ilmoitti, että kaupunki edellyttää yhtiöiden hallitusten hyväksyntää ennen kuin sopimukset viedään edelleen kaupunginhallitukseen ja valtuustoon.

14.2.2005 Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n hallitus piti puhelinkokouksen ja hyväksyi maanvuokrasopimuksen Lehtosen sähköpostilla lähettämän materiaalin perusteella. Jos vuokrasopimuksen optioehdossa on, että "Vuokralaisella on ensisijainen oikeus osayleiskaavassa kaikkien VU-1 rinnealueiksi varattujen alueiden haltuunsa saamiseen.", niin kaupunki ei voisi optio-oikeuttamme kieltää siten, kun sitä sopimamme mukaan vaadimme.

Mutta jos,

Maanvuokrasopimuksen optioehdon tekstiä muutetaan yhtiön hallituksen päätöksen jälkeen ennen kaupunginhallitusta 16.5.2005 niin, että otetaan rinnealue nimityksen yhteydestä sen kaavamerkki VU-1 pois, niin optio-oikeus voidaan riitauttaa ja sen kaupunki teki, kun se sai "riittävän ison kalan" YIT:n leikkiin mukaan, tai sitten YIT pelkäsi, ettei meidän kanssa ole niin joustavaa neuvotella kuin kaupungin. Joka tapauksessa kaupunki alkoi tässä asiassa "käsikassaraksi".

Eihän se koskaan enää selviä, eikä Pitkäniemi sitä enää koskaan syksyn 2005 tapahtumina uudelleen Ojalalle kerro, että YIT:lle oli suuri yllätys rinneyrittäjän "Esikauppakirja maanvaihdosta" Masterplanin ydinkeskustasta kaupungin kanssa ja Hiihtokeskus Himosvuoren
vuokrasopimuksen optioehto kaupungin omistamista osayleiskaavan rinnealueista.

Ei tarvitse paljon miettiä, että tajuaa YIT:n aiesopimuksen 10.1.2006 vienee Himoksen kehityksen tasolle, mikä on huonompi kuin ilman sitä.

UGH, olen kirjoittanut, siinä oli koko syväluotaava analyysi aiheesta "Option synty". Mutta tämänhän on vain kevyehkö ja lyhyt tutkielma aiheesta.